ARHIVA VESTI

Iz matičnih knjiga (decembar 2015. i januar 2016.)

Rođeni:
Jovan Radonić; Bogdan Korunovski; Sergej Dodić; Lana Stojković; Dragana Brkić; Miloš Gargaunović; Lenka Sekulić; Pavle Jović; Lena Veljković; Nikola Kukučka; Sara Popadić.

Venčani:
Vladan Dimić i Ančica Gerdić;
Dejan Živkov i Sandra Kulundžić;
Daniel Ivanić i Milena Simijonović.

Umrli:
Vojislav Nikolić (1939.); Jelena Marković (1929.); Janoš Ambruš (1959.); Stanislav Teofilović (1934.); Milan Čiča (1957.); Zorka Roglić (1927.); Slavica Savić (1953.); Mirjana Đurišić (1937.); Nada Anđelković (1943.).