ARHIVA VESTI

MATIČNE knjige: mart i april 2017.

Rođeni:

  Арсовски  Лана;

•Драгосавац  Анђела;

•Стојановић  Хана;

  Златковић  Анастасиа;

•Стојановић  Сара;

•МиодрагТеодор.

 

Venčani:

Јовановић  Жарко  и  Вукотић  Александра;

адосављевић Урош  и Врачевић  Марија;

Алимовић  Рахим  и  Крстић  Драгица;

Никић  Стефан  и  Вујчић  Анастасија

 

Umrli:

•Светомир Михајло Тодоровић (1927.);

•Миле Велин Додић (1929.);

•Васа Жива Марашћа (1941.);

•Софија Мавро Богут (1932.);

  Андреја Теодор Петковски (1941.);

•Ружица  Гојко  Станковић  (1950.);

•Светомир Радован Милић (1934.);

•Олга Славко Ђуришић (1931.);

•Ката Никола Шпенглер (1930.);

  Мирослав Милан Петковић (1956.);

•Марко Тривун Ардалић (1941.);

•Ратко Стојан Станковић (1942.);

•Никола Алимпије Милутиновић (1941.);

•Драгутин Стаменко Ђорђевић (1924.).