ARHIVA VESTI

USTANOVLJENA DEŽURSTVA: Proradila Kancelarija ombundsmana


Kancelarija zaštitnika građana Grada Pančeva obratila se svim mesnim zajednicama na teritoriji Pančeva molbom za pomoć u obavljanju posla iz svog delokruga rada.

Starčevci su molbu prihvatili na svojoj skupštini pa je početkom maja, tačnije u utorak, 9. maja, gradska zaštitnica građana Jelena Stojković - Sokolović, boravila u prostorijama mesne zajednice.

Planirano je da dolazak u Starčevo bude svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu u vremenu od 13:30 do 15 sati ali će se prema potrebama ovo termin menjati. Već u maju, zbog obaveza, promenjen je termin druge posete koja će biti 30. maja, umesto 23. maja, kada je planirano.

Zaštitnik građana Grada Pančeva je nezavistan i samostalan organ koji štiti prava građana i kontroliše rad gradske uprave, posebnih organizacija i službi Grada Pančeva, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Pančevo, a kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše:

- poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi odluka i drugih opštih akata organa Grada Pančeva;

- zakonitost, pravilnost i efikasnost rada organa uprave Grada Pančeva;

Postupak koji Zaštitnik građana vodi je besplatan za podnosioca pritužbe. Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede, nepravilnosti ili od donošenja poslednjeg akta u spornoj stvari.

Projektom “Lokalni ombudsman i medijacija“ uvedena je novina u radu gradskog ombudsmana u postupku medijacije. Pored Pančeva tu mogućnost imaju i građani Subotice, Bačke Topole, Vračara i Voždovca. Medijacija je postupak mirnog rešavanja različitih sukoba u kome dve ili više strana uz pomoć profesionalca, medijatora dolaze do zajednički prihvatljivog rešenja. Umesto iscrpljujućeg i dugotrajnog suđenja moguće je da suprostavljene strane u određenom postupku nađu zajednički izlaz ili rešenje  problema. Verovali ili ne, ali oko 80% sporova je uspešno rešeno nakon postupka medijacije a ona je potpuno besplatna, veoma brza i efikasna, poverljiva i naravno - dobrovoljna.

Mesna zajednica poziva svoje građane da ovu mogućnost iskoriste i posete gradskog ombudsmana u Starčevu. Obaveštenja o vremenu dolaska biće istaknuta na oglasnoj tabli MZ Starčevo, Doma kulture i Ambulante, nekoliko dana pre njegove posete.

P. Stanković