ARHIVA VESTI

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE MZ STARČEVO

“Dani druženja“, po 22 put

Redovna sednica Skupštine MZ Starčevo održana je u ponedeljak, 5. juna. Prisutni na sednici bili su: Aca Dimitrić, Petar Andrejić, Dalibor Adamov, Goran Stojanović, Zorica Kalićanin, Miroslav Kužet, Brankica Dragojerac, Miša Sokolović, Željka Nedić, Mićo Jakovljević i Anton Deninger kao članovi Skupštine, predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora Skupštine Vesna Radosavljević i Željko Terzić, gradski odbornik Vitomir Filipović i zapisničar Predrag Stanković.

S obzirom na to da sednici prisustvuje dovoljan broj članova Skupštine za rad i odlučivanje (11), predsedavajući Dimitrić je predložio, a Skupština jednoglasno prihvatila dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;

2. Izmena finansijskog plana MZ Starčevo za 2017. godinu;

3. Proslava slave MZ Starčevo;

4. Formiranje tima za “Dane druženja“

5. Razno

            Zapisnik sa prethodne sednice je usvojen jednoglasno. Pod drugom tačkom dnevnog reda, nakon izlaganja o potrebi prenamene Finansijskog plana jednoglasno je doneta sledeća odluka: usvaja se  predlog za izmenu Finansijskog plana Mesne zajednice Starčevo za 2017. godinu a koji se odnosi na preraspodelu postojećih sredstava.

            Pod trećom tačkom jednoglasno su doneta je doneta sledeća odluka: da se proslava slave MZ Starčevo, Ognjena  Marija, obavi kao i do sada u prostorijama MZ Starčevo uz rezanje slavskog kolača i prigodni koktel u Svečanoj sali a da se finansijska sredstva obezbede u sklopu sa sredstvima potrebnim za organizaciju “Dana druženja“.

            Razmatrejući narednu tačku, članovi Skupštine su formirali radni tim za organizaciju upravo letnjeg programa - pod ovom tačkom jednoglasno je doneta sledeća odluka:  da se u tim za realizaciju “Dana druženja“ pored zainteresovanih članova Skupštine MZ Starčevo, uvrste članovi Izvršnog odbora Skupštine MZ Starčevo i predstavnici Doma kulture.

            Pod tačkom razno razmatrane su inicijative odbornika mesne skupštine i zahtevi građana su zahtevi upućeni Mesnoj zajednici a jednoglasno su donete sledeće odluke:

- po predlogu Vitomira Filipovića - da se gradskoj većnici za ruralni razvoj uputi zahtev za uređenje dela atarskog puta od završetka Partizanske ulice do atarskog puta prema Bavaništu koji je izuzetno frekventan i u veoma lošem stanju;

- da se vodoprivrednom preduzeću “Tamiš - Dunav“  uputi dopis za sanaciju dva mostića na izlazu iz Partizanske ulice ka atarskom putu ka Bavaništu, po predlogu Mića Jakovljevića;

- da se ovlasti član Skupštine Anton Deninger da posreduje u rešavanju molbe građanina Vojislava Ivanovića a po pitanju problema ve-cea na pravoslavnom groblju;

- da se odobre sredstva u iznosu od 10.000 dinara za kupovinu računarske opreme;

- da se uputi dopis JKP-u “Starčevac“ za postavljanje ograde kod dečijeg igrališta u Partizanskoj ulici;

-  da se gradonačelniku uputi poziv za sastanak povodom završetka radova na muzeju u Starčevu.

- da se Agenciji za saobraćaj i “Direkciji za uređenje Pančeva“ uputi zahtev za postavljanje semafora na mestu nekadašnjeg ležećeg policajca na raskrsnici ulica Nikole Tesle i Pančevački put (Lolinica);

- da se JKP-u “Starčevac“ uputi zahtev za privremeno izmeštanje pijace na zelenoj površini kod starog zabavišta u Ulici kestenova na mestu budućeg parkinga do završetka radova na uređenju pijace.

            U sklopu ove tačke Petar Andrejić je prisutne članove Skupštine obavestio o početku radova na izgradnji pijace i skorašnjim radovima na izgradnji atarskog puta ka Ivanovu.

SN