ARHIVA VESTI

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE MZ STARČEVO: Širi se saradnja preko Dunava


Sednica Skupštine Mesne zajednice Starčevo održana je u sredu, 30. avgusta.

Prisutni na sednici bili su: Aca Dimitrić,  Petar Andrejić, Miša Sokolović, Dalibor Adamov, Brankica Dragojerac, Mićo Jakovljević, Zorica Kalićanin i Anton Deninger, predsednica i zamenik predsednika Izvršnog odbora Skupštine Vesna Radosavljević i Željko Terzić, predstavnici Lovačke sekcije “Jarebica“, Zoran Kozačenkov i Ilija Radojčić, predsednik Udruženja ovčara “Crno jagnje“, Sava Đurišić, predstavnici Društva pčelara “Starčevo“, Kosta Aća i Stevan Petrović, načelnik Odreda izviđača “Nadel“, Marko Ivošević i predstavnici Udruženja nesvrstanih umetnika iz Vinče, Aleksandar Dobrić i Boban Slavić

            S obzirom da je sednici prisustvovao dovoljan broj članova Skupštine  za rad i odlučivanje, predsedavajući je predložio, a Skupština prihvatila sledeći dnevni red:

  1. Predlog finansijskog plana MZ Starčevo za 2018. godinu;
  2. Potpisivanje Ugovora o administrativnim uslugama;
  3. Prezentacija pošumljavanja Starčeva;
  4. Razno

            Nakon kraćeg izlaganja jednoglasno je doneta sledeća odluka:

- da se usvoji predlog finansiskog plana MZ Starčevo za 2018. godinu. Plan je isti kao i ovogodišnji.

            Pod drugom tačkom jedoglasno je doneta sledeća odluka:

- da se sa Agencijom “Juričan“ potpiše Ugovor za administrativne usluge za naredna četiri meseca i da se za tu svrhu opredele odgovarajuća sredstva.

             Predstavnici Udruženja nesvrstanih umetnika iz Vinče prisutnima su prezentovali plan akcije uređenja i pošumljavanja dunavske obale sa vinčanske i starčevačke strane za koju su dobijena sredstva od strane Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije. Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeći zaključak:

- da se obaveste udruženja građana za pomoć  u realizaciji ove akcije a da se prve sadnice posade na delu iza Ritske ulice ka Agrocentru “Volođa“ i to u subotu, 16. septembra.

            U nastavku sednice, član Skupštine Petar Andrejić obavestio  je članove Skupštine o radovima na uređenju Trga neolita i atarskog puta prema Ivanovu kao i o realizaciji manifestacije “Dani druženja“. Pored toga, jednoglasno su donete sledeće odluke:

- usvaja se izveštaj o realizaciji letnjeg programa;

- da se pošalje dopis -u “Vojvodina vode“ da urede prilaz skeli na bedemu kod Dunava;

- da se naloži JKP-u “Starčevac“ da se tezge na budućoj pijaci ne fiksiraju (da budu mobilne).

SN