DVD “Starčevo”: Vatrogasna olimpijada

Međunarodna zajednica vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) od 1961. godine organizuje međunarodna vatrogasna takmičenja, popularne vatrogasne olimpijade. Vatrogasne olimpijade su mesto gde vatrogasne reprezentacije država pokazuju svoja znanja i umeća i tako pronose humanu poruku koju ima vatrogasni poziv. Nastup na vatrogasnoj olimpijadi je izuzetna čast za svakog učesnika. Vatrogasne olimpijade se održavaju svake četvrte godine u svim kategorijama (profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice), a svake druge godine za vatrogasni podmladak. Pripreme za vatrogasnu olimpijadu počinju dve godine ranije. Olimpijadi prethode državna, regionalna i opštinska takmičenja. Prvo državno takmičenje za mlade vatrogasce, od raspada bivše Jugoslavije, u Srbiji je održano 2004. godine u Pančevu. Tada se Vatrogasni savez Pančeva, uz pomoć fabrika južne industrijske zone, pokazao kao veoma dobar organizator i domaćin. Godina 2017. je godina u kojoj je  Pančevo domaćin regionalnom takmičenju mladih vatrogasaca. Ovo takmičenje održava se na jesen u Glogonju i biće kvalifikacionog karaktera za državno takmičenje 2018. tj. za Vatrogasnu olimpijadu 2019. godine.

S obzirom na dobru organizovanost ranijih godina, čast organizacije opštinskog takmičenja vatrogasaca  pripala je ove godine ponovo Starčevu. DVD “Starčevo“ biće domaćin opštinskog takmičenja vatrogasaca spasioca u svim kategorijama (profesionalci, dobrovoljci seniori, juniori i pioniri) koje će se održati sredinom maja meseca ove godine na stadionu FK-a “Borac“. Svečani defile vatrogasaca uz pratnju vatrogasnog vozila, kretaće se od Vatrogasnog doma do Opštinskog stadiona u Starčevu. DVD “Starčevo“ ima dugu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva na ovim prostorima. Dobrovoljno vatrogasno društvo “Starčevo“ je najstarije organizovano društvo u Starčevu. Osnovali su ga davne 1891. godine Mađari, Nemci i  Hrvati kao najzastupljeniji meštani ovog mesta. Ova tradicija se neguje još i dan danas. Ovim povodom, DVD “Starčevo“ će i ove godine organizovati obuku i pripremu vatrogasaca pionira starosti od šest do 11 godina za učešće na predstojećim takmičenjima. Obuka i pripreme obavljaće se u prostorijama Vatrogasnog doma u Ulici Borisa Kidriča broj 2, i na terenu FK-a “Borac“. Pripreme će se obaviti tokom aprila i maja meseca, Utorkom i četvrtkom 17-18 sati i subotom 9-10.

- Pozivaju se sva zainteresovana deca starosti od šest do 11 godina, koja mogu redovno da treniraju u pomenutim terminima, da nam se priključe. Sve je na bazi dobrovoljnosti i besplatno je. Formiraće se muške i ženske ekipe od po 10 takmičara.  Obuku i treninge vrše ispitani vatrogasci i licencirane vatrogasne sudije - ističe komandir DVD-a “Starčevo“ Goran Pavlov.

Više informacija o treninzima mogu se dobiti preko fejsbuk stranice DVD-a.

Petar Andrejić

Zorica Repac, ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽENA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Radiće se atarski put Starčevo – Ivanovo

            U kakvom su stanju pančevačka naseljena mesta i na čemu je bio baziran Vaš rad u Veću od preuzimanja funkcije?

            - Po preuzimanju ove funkcije polovinom 2016. godine moj Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj se uhvatio u koštac sa uzurpatorima zamljišta. Poznato vam je da je prošle godine veliki broj površina, više od osam hiljada hektara je bilo korišćeno bez ijednog pravnog osnova a samim tim i bez adekvatne nadoknade. Sveukupna naša aktivnost koja je trajala čitavu prošlu ali i ovu godinu  rezultirala je time da smo više od sedam hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta stavili u legalne tokove što putem vansudskih poravnanja što direktnim skidanjem useva kod NN počinalaca. Sav novac je legao na račun Gradske uprave i po ključu koji je ustaljen kao i za sva sredstva koja se dobijaju od licitacije podeljen: 40% Gradu Pančevu, 30% Pokrajini a 30% državi. Velika su to sredstva. Ono sa čime moramo biti zadovoljni, veliki je posao urađen, ekonomski zadovoljavajući a nešto što je važno to je da je jasna poruka poslata da će se napraviti red u oblasti u kojoj je godinama bilo  bezakonje, a zemlja je vraćena u legalne tokove. Mislim da smo im jasno stavili do znanja da ne mogu biti jači od države, nadam se da su to shvatili.

            Paralelno u 2016. godini radili smo i licitaciju za agrarnu 2016/2017. godinu. To je obeležilo i jednu urednost, početkom avgusta smo imali prvi krug, drugi krug završili smo u decembru. Ono što je dobro - u toj godini je ostalo oko 600 hektara neizlicitiranog državnog poljoprivrednog zemljišta. Sa aspekta kontrole to je mnogo lakši i jednostavniji posao, sigurno je da će na tim površinama sporadično biti pokušaja, takođe, bespravnog korišćenja zemljišta, ali se te površine mnogo lakše kontrolišu. U tih 600 hektara više od polovine je neuslovno, tu su kanali, šume. To je problem koji traje duži niz godina i neophodna stvar da bi se sagledalo pravo stanje, jer podaci iz katastra i podaci na samom terenu, u šta sam se prošle godine uverila obilazeći sva naseljena mesta, dobrim delom su se razlikovali i odstupali od tog faktičkog stanja. Tu bi bila jako dobra mera, mera komasacije. To je veliki i zahtevan posao i u ovom momentu potrebna su velika sredstva za koja Grad Pančevo, osim što o tome razmišlja, u ovoj godini neće moći da se upusti u jedan tako veliki i važan posao.

            Prema planu Godišnjeg programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, sa koliko zemljišta raspolažemo na teritoriji Pančeva? Kolike površine su u Starčevu?

            - Što se tiče aktivnosti samog Sekretarijata nastavićemo nešto sa čime možemo da se pohvalimo. Usvojili smo na Skupštini, 17. marta, Godišnji program uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Prema tom Programu, oko 15.000 hektara planirano je za izdavanje na korišćenje bez nadoknade, davanje u zakup po osnovu infrastrukture, zatim davanje u zakup prema pravu prečeg zakupa, na osnovu zakupa stočara… Negde oko 10.000 hektara ostaje za klasičnu, pravu, licitaciju za koju ćemo se potruditi da ove godine bude još blagovremenija kako bi svi poljoprivrednici mogli na vreme da primene neophodne agrotehničke mere za bolje prinose. Od ovih 10.000 hektara u Starčevu ima nešto malo manje od 2.000 hektara, odnosno 1.930,77 hektara koji ćese naći na licitaciji.

            Kad možemo očekivati prve licitaciju?

            - Prve licitacije planiramo da održimo u junu ili julu. Mi smo spremni, ali postoje neke zakonske obaveze, čekamo još neke inpute iz  Ministarstva za poljoprivredu da bi se napravile Odluke za one ugovore koji su bez nadoknade, pravo prečeg zakupa i onda ostatak zemljišta da krene na licitaciju.

            Na koji način su raspodeljena sredstva budžetom za ovu godinu kada je Vaš resor u pitanju?

            - Budžetom za 2017. godinu planirana su sredstva za uređenje atarskih puteva, za održavanje kanalske mreže, za  čišćenje kanala i održavanje vodnih objekata, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, kupovinu protivgradnih raketa, za podršku udruženjima ruralnog sektora odnosno za udruženja građana po naseljenim mestima, kontrolu kvaliteta zemljišta,  čišćenje i uklanjanje divljih deponija. Konkretno, kada se priča o atarskim putevima za Starčevo, za potez Ivanovo-Starčevo imamo pripremljenu projektnu dokumentaciju za nekih 6,5 kilometara. Konkurisali smo u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu za dodelu dela sredstava i iskreno se nadam da ćemo deo sredstava obezbediti i ono što je izvesno krenuti u uređenje upravo te deonice koja je od velikog značaja.

            Hoće li i ove godine biti podizan vetrozaštitni pojas i da li će početi njegovo podizanje ka Starčevu?

            - Moram da primetim da je ka Starčevu podignut dobar deo vetrozaštitnog pojasa i redovno godišnje održavanje tih pojaseva je povereno pančevačkom JKP-u “Zelenilo“. Starčevo će sigurno biti uključeno u program kanalske mreže, tu je prilično zastupljena kanalska mreža, da pripomognemo u delu čišćenja i održavanja tih vodnih objekata, a sve u cilju kvalitetnijeg odvodnjavanja površina i spremljenih sistema za navodnjavanje, onoliko ko koliko ima, ali to su male površine koje su pod sistemom.

            Koliko ste zadovoljni dosadašnjim načinom raspodele novca iz gradskog budžeta za potrebe pančevačkih naseljenih mesta?

            - Sva sredstva koja su ostvarena iz ovog agrarnog dela se namenski troše. Nisu mala sredstva izdvojena za uklanjanje divljih deponija i rekultivaciju zemljišta, očuvanje kanalske mreže, atarskih puteva i poljočuvarske službe u naseljenim mestima. Deo sredstava odvojen je za angažovanje geodetskih kuća koje su nam neophodne pri svakoj licitaciji, kod izrade karata, tu su zatim softveri, automobili… Mislim da je to sve realno i da se vodi računa o tome da sredstva iz poljoprivrede budu strogo i namenski utrošena. Atarski putevi i vetrozaštini pojasevi su nam u ovom momentu prioritet, kao i kanalska mreža i protivgradne rakete

            U kakvom stanju su atarski putevi na teritoriji Pančeva i na koji način će Grad obezbediti njihovo održavanje?

            - Održavanje klasičnih puteva biće regulisano ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, a kod atarskih puteva za redovno održavanje jedan deo sredstava je obezbeđen za rad “Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva“, a za ostatak će se raspisivati javna nabavka. Atarski putevi nisu u zadovoljavajućem stanju. Verovatno zbog samog kvaliteta izrade atarskih puteva i što iz godine u godinu poljoprivrednici prolaze sve većom i težom mehanizacijom koja nije primerena u odnosu na takve atarske puteve koje sad imamo, počev od kombajna, teških traktora, prikolica. Sve što možemo, to ćemo i uraditi.

            Da li ste zadovoljni kako je organizovana poljočuvarska služba?

            - Da, imamo sklopljen godišnji ugovor sa jednom firmom za obavljanje poslova poljočuvarske službe, adekvatan broj izvršilaca i vozila i u ovom momentu nemamo problem s kvalitetnim radom i zaštitom državnog poljoprivrednog i ostalog zemljišta na teritoriji Grada Pančeva.

            Pomenuli ste da je budžetom obezbeđen i deo sredstava za protivgradne rakete. Koliko važeća zakonska regulativa u toj oblasti ograničava efikasniji rad Grada Pančeva?

            - Tu se prepliću nadležnosti. Ono što kao Sekretarijat i Grad možemo da uradimo, to je da izdvojimo deo sredstava da prebacimo za nabavku protivgradih raketa, što smo i učinili. Sa njima ne možemo da upravljamo. Da li će to biti MUP ili specijalno Odeljenje za vanredne situacije ili Republički hidrometeorološki zavod, ali nešto što je neophodno, to je da sredstva budu obezbeđena i da bar deo toga Grad donira kako bi se preventivno delovalo na gradonosne oblake i predupredila eventualna šteta koja može da se desi na ovom terenu.

            Da li je i ove godine obezbeđen novac za podršku udruženjima građana s teritorije naseljenih mesta? Kada će konkurs biti raspisan?

            - Budžetom smo planirali oko četiri miliona dinara. Imamo ideju i spremnost da podržimo udruženja iz  naseljenih mesta, da damo doprinos svim njihovim aktivnostima u onolikoj meri koliko budemo mogli. Problem je što svako naseljeno mesto ima po nekoliko manifestacija a mislim da oni sami moraju nekako da ih izrangiraju ili još bolje - da naprave jednu jaču manifestaciju kojom će predstavljati svoje mesto i nekako ga izbrendirati, što bi pomoglo pri raspoređivanju sredstava. Pokušavamo, u skladu s mogućnostima, da podržimo sve u cilju jačanja socijalnog života u naseljenim mestima. Prepoznajemo velike aktivnosti kod očuvanja tradicije, negovanja običaja, postoji mnogo višenacionalnih sredina gde svi oni jako lepo funkcionišu. Tu smo da ih podržimo koliko budemo mogli, iz budžeta su odvojena sredstva prema trenutnim mogućnostima. Konkurs će biti raspisan polovinom godine, kada dobijemo odgovor iz Ministarstva poljoprivrede, odnosno kad usvoje naš Program koji smo im poslali na usvajanje. Verujem da bi to moglo da bude u junu.

            Osim što se bavite poljoprivredom koja su još Vaša zaduženja u Veću i koji su to ograničavajući faktori koji usporavaju neke od aktivnosti?

            - Ne znam da li ću nešto novo reći - Sekretarijat  upravlja i raspolaže preko Ministarstva za poljoprivredu isključivo državnim poljoprivrednim zemljištem koje se nalazi na teritoriji Pančeva. U sklopu toga mi veći deo sredstava koji dobijamo od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta trošimo kako sam u prvom delu razgovora objasnila. Ove godine sam agrarni budžet, kako pokrajinski tako i same države znatno je povećan. To pratimo, konkurišemo i upućujemo, za ono gde Grad sam nema mogućnosti, da Udruženja iz naseljenih mesta ili sami poljoprivrednici apliciraju. O tome ih obaveštavamo, edukujemo, pomažemo im pri popunjavanju i komplementiranju neophodne dokumentacije i imamo korektnu saradnju sa svim udruženjima u naseljenim mestima na teritoriji Grada Pančeva.

Violeta Jovanov Peštanac

ZASEDALA SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE

Planovi i inicijative

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Redovna sednica Skupštine MZ Starčevo održana je u ponedeljak, 10. aprila. Nakon jednoglasno usvojenih zapisnika sa prethodnih sednica, odbornici su najpre usvojili Plan javnih nabavki Mesne zajednice Starčevo za 2017. godinu a potom predlog JKP-a “Starčevac“ o zaključenju ugovora o održavanju, izradi i zameni opreme na sportskim terenima i dečijim igralištima u Starčevu i da se u tu svrhu odobre sredstva u iznosu od 140.000 dinara. Usvojena je i ponuda JKP-a da se sa zaključi ugovor o uređenju zgrade na groblju i da se u tu svrhu odobre sredstva u iznosu od 100.000. Usvojena je i ponuda ZGR “Pet plus 2013“ iz Pančeva i sa pomenutim preduzećem je zaključen ugovor o stolarsko-bravarsko-farbarskim radovima na zgradi MZ Starčevo i da se u tu svrhu odobre sredstva u iznosu od 130.700 dinara.

            U daljem toku sednice usvojen je predlog Kancelarije zaštitnika građana da Mesna zajednica Starčevo ustupi ovoj instituciji dva puta mesečno prostoriju u zgradi MZ Starčevo radi obavljanja njihove delatnosti. JKP-u “Starčevac“ upućen je  dopis za ograđivanje dečijeg igrališta u Sremskoj ulici kao i zameni košarkaških tabli na igralištu u Ulici Borisa Kidriča. Pokrenuta je i inicijativa za obnovu krsta u Ulici Borisa Kidriča i po tom pitanju su ovlašćeni Jova Bajer i Rade Stanković, da razgovaraju sa predstavnicima obe crkve oko tog posla. Mesna zajednica je saglasna sa inicijativom Udruženja vinogradara, voćara i destilera za dodelu parcela za sadnju stabala i vinove loze i po tom pitanju je ovlašćen član Skupštine Rade Stanković kako bi proverio sve mogućnosti. Na kraju, Petar Andrejić je predstavio najnovije informacije o radovima na uređenju pijace i gasifikaciji.

 

NAJAVA ZA NAREDNU GREJNU SEZONU

Gas dostupan Starčevcima

Pogodnosti korišćenja prirodnog  gasa kao čistog energenta koji ima višestruku namenu, dovoljan su razlog velikog interesovanja stanovništva i privrednih subjekata za njegovo korišćenje.  Prirodni gas energent koji štiti okolinu, jednostavan je za korišćenje, ekonomičan, uvek na raspolaganju,  bezbedan i pouzdan, ne čudi interesovanje velikog broja žitelja Starčeva za dalju gasifikaciju. U prostorijama Mesne zajednice Starčevo održan je sastanak predstavnika kompanije MT “Gastel“ sa zainteresovanima za uvođenje prirodnog  gasa u svoja domaćinstva.

Petar Andrejić, član Skupštine MZ Starčevo, istakao je da je Ugovor o gasifikaciji južnih naselja, Starčeva, Omoljice i Ivanova i dalje na snazi. Mesne zajednice potpisale su ugovor sa “Telefonijom“ 2007. godine, a Aneksom ugovora prenete su obaveze na pravnog naslednika, kompaniju MT “Gastel“.

-Zagarantovana cena priključka gasa treba da  iznosi najviše do 1.000 eura (uključujući PDV), uz mogućnost plaćanja na rate (do 60 meseci), a distributer gasa, MT “Gastel“,  uplaćivaće mesnim zajednicama 10% od svoje marže, što je u skladu sa odredbama ugovora - istako je Petar Andrejić.

Boban Stanojlović, direktor  MT “Gastela“,  upoznao žitelje Starčeva, sa aktuelnim radovima.

- Za gasovodnu mrežu u Starčevu dobili smo sve potrebne dozvole. Očekivani završetak radova je do kraja leta ove godine,  što znači da je izvesno da Starčevo dobije gas do početka grejne sezone. Paralelno sa ovim, biće izvođeni radovi na završetku mreže u Omoljici i omogućavanje puštanja gasa tokom zime. Ivanovo je planirano za sledeću grejnu sezonu - rekao je Boban Stanojlović.

O velikom interesovanju naših sugrađana za uvođenje gasa u privatna domaćinstva, najbolje govori činjenica da je tokom sastanka sa predstavnikom kompanije MT “Gastel“ bilo dosta konstruktivnih pitanja. Jedno od najvažnijih svakako je cena gasa,  koja će biti definisana i odobrena od strane Agencije za energetiku. Interesovanje za priključivanje na gasovodnu mrežu iskazao je i Saša Tasić, direktor škole u Starčevu. Korišćenjem gasa kao energenta za  školu i vrtić,  značajno bi se pojednostavio proces  i smanjili troškovi grejanja. Na ovom sastanku izašli su i sa predlogom da se u proces gasifikacije uključe i radno-poslovne zone, koje se razvijaju  a nisu bile predviđene projektnom dokumentacijom. Imajući u vidu odličan rezultat dinamike radova kao i činjenicu da kompanija MT “Gastel“ znanjem, iskustvom i najsavremenijom mehanizacijom kao i primenom savremenih tehnologija i standarda u izgradnji, kako gasovodnih objekata tako i transporta i distribucije stvara odlične uslove za brz i uspešan nastavak gasifikacije na čitavoj teritoriji južnog dela Pančeva.

KAKO SU STARČEVCI GLASALI ZA PREDSEDNIKA

Najviše glasova Aleksandru Vučiću

Izbori za predsednika Republike Srbije održani su u nedelju, 2. aprila, a najveće poverenje građana Srbije osvojio je predsednički kandidat i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je osvojio nešto više od 55% glasova na nivou Republike a u Starčevu je zabeležio i bolji rezultat - u našem mestu za Vučića je glasalo 2098 Starčevaca ili skoro 60% onih koji su izašli na izbore.

U konačnom zbiru drugoplasirani je Saša Janković sa nešto manje od 13% glasova Starčevaca, što je manji postotak u odnosu na Jankovićev ukupni rezultat na nivou Srbije. Treći izbor Starčevaca bio je Luka Maksimović alias LJubiša  Preletačević Beli koji je osvojio 413 glasova ili 11,69%. Na dva biračka mesta u Starčevu, Beli je čak bio drugoplasiran. Lider Radikala je zauzeo 4. mesto u Starčevu sa svega 199 glasova a za njim sledi Vuk Jeremić koji je ostvario lošiji rezultat od republičkog proseka (3,59%). Čak četiri kandidata nisu osvojili ni jedan odsto poverenja starčevačkih birača.

P.A.

Starčevo, ukupno

 

 1. Александар Вучић  2098    (59,41%)

 2. Саша Јанковић     456     (12,91%)

 3. Лука Максимовић 413     (11,69%)

 4. Војислав Шешељ 199     (5,63%)

 5. Вук Јеремић         127     (3,59%)

 6. Бошко Обрадовић  86      (2,43%)

 7. Ненад Чанак   47      (1,33%)

 8. Саша Радуловић  32    (0,90%)

 9. Александар Поповић  14 (0,40%)

10. Милан Стаматовић  11   (0,31%)

11. Мирослав Паровић   7    (0,20%)

Glasalo: 3.532 (55,78%)

 

Biračko mesto 1, Šumice:

 1. Aleksandar Vučić   568      (58,26%)

 2. Luka Maksimović  140      (14,36%)

 3. Saša Janković       119      (12,21%)

 4. Vojislav Šešelj         56        (5,74%)

 5. Vuk Jeremić   35   (3,59%)

 6. Boško Obradović   20 (2,05%)

 7. Saša Radulović 14  (1,44%)

 8. Aleksandar Popović   (0,41%)

 9. Nenad Čanak 3 (0,31%)

10.Miroslav Parović  3 (0,31%)

11.Milan Stamatović  2 (0,21%)

Glasalo: 975 (56,09%)

 

Biračko mesto 2, Gornji kraj:

 1. Aleksandar Vučić   505      (55,07%)

 2. Saša Janković       136      (14,83%)

 3. Luka Maksimović 106      (11,56%)

 4. Vojislav Šešelj  47  (5,13%)

 5. Vuk Jeremić   46  (5,02%)

 6. Nenad Čanak  21 (2,29%)

 7. Boško Obradović   19   (2,07%)

 8. Saša Radulović   7  (0,76%)

 9. Aleksandar Popović   4 (0,44%)

10. Milan Stamatović  2 (0,22%)

11. Miroslav Parović  1  (0,11%)

Glasalo: 917 (51,29%)

 

Biračko mesto 3, Donji kraj:

 1. Aleksandar Vučić   639    (62,22%)

 2. Luka Maksimović 121   (11,78%)

 3. Saša Janković   107   (10,42%)

 4. Vojislav Šešelj  51   (4,97%)

 5. Vuk Jeremić   24   (2,34%)

 6. Boško Obradović    24   (2,34%)

 7. Nenad Čanak   21  (2,04%)

 8. Saša Radulović      (0,78%)

 9. Aleksandar Popović  4 (0,39%)

10. Milan Stamatović   2  (0,19%)

11. Miroslav Parović  1 (0,10%)

Glasalo: 1027 (53,26%)


Бирачко место 4, Радничко насеље:

 1. Александар Вучић           386      (60,79%)

 2. Саша Јанковић     94       (14,80%)

 3. Лука Максимовић 46       (7,24%)

 4. Војислав Шешељ 45        (7,09%)

 5. Бошко Обрадовић           23       (3,62%)

 6. Вук Јеремић         22       (3,46%)

 7. Милан Стаматовић  5      (0,79%)

 8. Саша Радуловић  3        (0,47%)

 9. Александар Поповић  2   (0,31%)

10. Ненад Чанак          2         (0,31%)

11. Мирослав Паровић  2     (0,31%)         

  Glasalo: 635 (56,15%)