Iz matičnih knjiga (avgust i septembar 2017.)


Rođeni: Milošev Gvozden; Milošević Miloš; Novakov Jovan; Todorov Uroš;

Opširnije: Iz matičnih knjiga (avgust i septembar 2017.)

Još članaka...