Kojim učenicima je namenjena Mašinska škola?

         - Mašinsku školu “Pančevo“  karakteriše značaj kvalitetnog obrazovanja u skladu sa savremenim naučnim tokovima, sa posebnim osvrtom na širenje dualnog i preduzetničkog obrazovanja i osnivanje Trening centra kompetencija koji će direktno uticati na sistem kvaliteta ustanove, na poboljšanje i prilagođavanje potrebama privrede kao i na izgradnju programa za individualne potrebe korisnika. Važno je naglasiti i to da  Škola poseduje raznovrsne obrazovne profile koje možemo okarakterisati kao savremene i aktuelne, zatim kvalitetnu opremljenost i saradnju sa socijalnim partnerima. Dakle, namenjena je svim učenicima koji žele kvalitetno obrazovanje, imaju interesovanje za obrazovni profil koji  ova škola poseduje, preduzetničkog su duha, inovativni, ažurni…

            Koliko ima smerova, koji su trogodišnji, a koji četvorogodišnji?

            - Obrazujemo učenike za zanimanja iz tri oblasti rada: mašinstva i obrade metala, elektrotehnike i saobraćaja. Trogodišnji obrazovni profili su: mehaničar motornih vozila, vozač motornih vozila, operater mašinske škole i bravar -  zavarivač, a četvorogodišnji: tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mehatronike i tehničar drumskog saobraćaja. Od sledeće školske godine, tu je i novi trogodišnji smer: instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja.

            Koje znanje je prevashodno neophodno iz osnovne škole da bi se upisala Mašinska škola?

            - Po okončanju osnovnog obrazovanja, najveći problem budućim srednjoškolcima predstavlja izbor nove škole, smera odnosno zanimanja. Problem je nedostatak informacija koje bi stvorile jasniju sliku čime bi želeli da se bave u životu. Osim navedenog, problem leži i u nedovoljnim predznanjima koja donose iz osnovne škole. Za upis u Mašinsku školu, između ostalog, potrebno je predznanje iz matematike, fizike, tehničkog i informatičkog obrazovanja.

            Poslednjih godina često se pominje termin dualno obrazovanje...

            - U pitanju je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u kome, kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenja kroz rad kod poslodavca, učenici stiču kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. Škola i privreda nastupaju kao partneri, a lokalna samouprava je tu da pomogne da ta saradnja bude čvrsta, na visokom nivou, jer na taj način obrazujemo mlade, koji su neophodni za dalji razvoj našeg grada.

            Mašinska škola Pančevo je pionir dualnog obrazovanja u Srbiji?

            - Da, među prvima smo prihvatili model dualnog obrazovanja, a godinama unazad mnogo smo uradili da ovakav sistem obrazovanja prilagodi potrebama škole i njenih učenika. Tako se začetak dualnog modela obrazovanja može videti u inženjerskim projektima koji su u prethodnom periodu realizovali profesori naše škole sa svojim učenicima. Vrlo brzo takav način rada se preselio na privredu i preduzeća koja su iskazala zainteresovanost za kadrove koje ova ustanova obrazuje, a danas Mašinska škola “Pančevo“ predstavlja izvor neophodnih kvalifikovanih kadrova, kako za mala i srednja preduzeća tako i za velike privredne sisteme koji rade u Pančevu, poput NIS-a, ali i novootvorenih nemačkih kompanija “ZF“ i “Brose“ koji na taj način sebi obezbeđuju kvalitetan i obrazovan kadar.

            Koji smerovi u Mašinskoj školi su deo dualnog obrazovanja?

            - To su trogodišnji smerovi: operater mašinske obrade rezanjem, bravar-zavarivač, mehaničar motornih vozila, kao i četvorogodišnji obrazovni profili: tehničar mehatronike, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina. Od sledeće školske godine upisujemo učenike u  novi smer po dualnom obrazovanju, a to je instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja, gde nas po prvi put očekuje i saradnja sa JKP-om “Vodovod i kanalizacija“.

            Šta dobijaju deca koja savladavaju gradivo po dualnom obrazovanju?

            - Dualno obrazovanje predstavlja mogućnost za učenike da pored teorijskog steknu i praktična znanja i veštine neophodne za uspešan rad. Učenici, generalno gledano, trećeg ili četvrtog stepena obrazovnog profila, mogu odmah po završetku školovanja da se zaposle. Benefiti su prilično veliki, naročito uz novi zakon Vlade Republike Srbije, koji je donesen ove godine, i kojim se deficitarna zanimanja dodatno stimulišu, te učenike takvih zanimanja od sledeće školske godine očekuje dodatan vid naknade.

            Koje kompanije sarađuju sa vama na programu dualnog obrazovanja?

            - Školske 2017/2018. godine naša škola je po prvi put upisala učenike po elementima duala, i to: 15 učenika obrazovnog profila bravar-zavarivač i 30 đaka obrazovnog profila mehaničar motornih vozila. Broj socijalnih partnera u tom trenutku bio je relativno mali, svega osam partnera. Zalaganjem rukovodstva škole i obilaženjem socijalnih partnera, danas je znatno povećan broj učenika i obrazovnih profila po principu dualnog obrazovanja. Intezivno radimo i povećavamo broj kompanija koje su zainteresovane da se pridruže procesu dualnog obrazovanja. Imamo odličnu saradnju sa kompanijama kao što su: “ZF“, “Brose“, HIP “Petrohemija“, Fabrika aviona “Utva“, “Almeks“, “Štrabag“...

            Od ove godine će i pančevačka javno-komunalna preduzeća biti deo dualnog obrazovanja?

            - Veoma je značajno da  i JKP-ovi budu uključeni u sistem dualnog obrazovanja, jer na taj način mogu da osete benefite koje donosi ovaj vid obrazovanja dece. Oni pripremaju kadar za svoje potrebe, jer svedoci smo da nememo dovoljan broj radnika, ljudi odlaze prirodnim odlivom u penziju, smanjuje se broj kadrova na tržištu, a mi ne možemo da upišemo toliko učenika, koliko nam privreda traži. Od donošenja Zakona o dualanom obrazovanju JKP “Grejanje“ sarađuje sa našom  školom. U radnu jedinicu ovog preduzeća,“održavanje“,   dolaze učenici sa smera bravar-zavarivač, gde se upoznaju sa celim postupkom rada, od toplane do radijatora. Svake godine nekoliko učenika pohađa praktičnu nastavu u ovom preduzeću. “Pantransport“, takođe, prepoznaje  značaj dualnog obrazovanja i spremni su da ulažu u obrazovanje učenika naše škole. Ovo preduzeće iskazalo je potrebu za mehaničarima motornih vozila koji će biti angažovani u tehničkoj službi održavanja.

            Krajem prošle godine pokrenuli ste gradnju Trening centra. Šta to znači za Mašinsku školu, šta time dobijaju vaši učenici?

            - To za našu školu znači mnogo. Kao prvo, rešavamo jedan veliki decenijski problem, a to je radionica. Trenutna je na lokaciji u Ul. Žarka Zrenjanina i generacije naših učenika, a među njima sam i ja, dobro znaju u kakvom je ona stanju, naročito u poslednjih nekoliko godina. Prostor koji je potpuno devastiran dovođen je u prihvatljivo stanje s velikom mukom i uz ogroman trud zaposlenih u Mašinskoj školi. Međutim, zub vremena je učinio svoje, pa je deo zatvoren iz bezbednosnih razloga, jer se deo krova urušio. Nova radionica doneće nam, pre svega, visok nivo bezbednosti učenika i zaposlenih. Donosi nam i vrhunsku opremu, koja će omogućiti našim đacima da još više razviju svoje sposobnosti i veštine, stručne kompetencije i znanja. Kao škola, bićemo u prilici da odgovorimo na adekvatan način zahtevima privrede. Očekujemo da će porasti potražnja za našim đacima ne samo u Pančevu nego u čitavom Banatu i Srbiji. Oprema koja će biti na usluzi sadašnjim, ali i budućim učenicima spada u sam vrh edukativnih učila. S obzirom na to da se u Mašinskoj školi obrazuju deca u tri područja rada - mašinstvo i obrada metala, saobraćaj, mašinstvo i elektrotehnika - svi oni dobiće adekvatna znanja i veštine. Savremena oprema će im to pružiti. Vozači, bravari, zavarivači, mehatroničari, operateri, svi oni radiće na modernim uređajima, koristiće najbolje alate, obučavaće se na novim automobilima i kamionu. Korist će imati svi. Takođe, dolaskom velikih investitora u severnu zonu, kao i modernizacijom industrijskog kompleksa u južnoj industrijskoj zoni, porasle su potrebe za stručnim kadrom. Obrazovni profili naše škole su veoma traženi i biće traženi sve više i više. Međutim, mi kao škola, s trenutnim kapacitetima, ne možemo da odgovorimo postavljenim zahtevima ne samo pančevačke privrede nego i čitavog južnog Banata, pa i nekih firmi koje gravitiraju Beogradu. Mnoge strane kompanije koje tek treba da otvore pogone u Srbiju prepoznale su našu školu kao ozbiljnog partnera na polju edukacije njihovih budućih radnika. S Trening centrom se otvara širok spektar mogućnosti, naročito u sferi tržišta rada. Naime, bićemo u prilici da obavljamo prekvalifikaciju, ali i da dokvalifikujemo postojeće radnike u industriji. Plan je da s Nacionalnom službom za zapošljavanje ili preko IPA projekata ili programa JPOA organizujemo aktivnosti prekvalifikacije kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta rada. Ujedno, firme će imati prostor gde će moći da obučavaju i doobučavaju svoje radnike kroz specijalističke programe obuke. Važno je istaći, a tiče se dualnog obrazovanja, da će one firme koje nisu u mogućnosti da organizuju praktičnu nastavu u svojim pogonima u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, nakon otvaranja pančevačkog trening-centra, biti u prilici da realizuju praktičnu nastavu u oblastima koje su datoj firmi potrebne. Jednostavno, škola će učenike edukovati u skladu s potrebama, razviće im veštine i kvalifikacije koje zadovoljavaju potrebe radnih procesa te firme. Pravimo i iskorak ka tome da Pančevo postane akademski grad u veoma bliskoj budućnosti dovođenjem određenih studijskih programa Fakulteta tehničkih nauka uz Novog Sada u naš trening-centar. Kao škola imamo višegodišnje iskustvo intenzivne saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom Beogradskog univerziteta. Studenti dolaze kod nas i tu obavljaju neophodnu praksu i vežbe na našoj opremi. Očekujemo proširenje saradnje s Beogradskim univerzitetom, jer se izgradnjom centra stvara mogućnost i da Mašinski fakultet svoje studente dovodi na vežbe u naše stručne kabinete.

            Mašinska škola  je veoma uspešna i na takmičenjima. Prošle godine bili ste prva škola u Srbiji. Objasnite našim čitaocima o kakvom je takmičenju reč?

            - Svečanim otvaranjem u školskom amfiteatru MTŠ “14. oktobar“ u Kraljevu, 12. maja prošle godine,   započelo je 28. Republičko takmičenje učenika mašinskih škola za trogodišnje obrazovne profile. Učenici su se takmičili u sedam  različitih zanatskih disciplina: zavarivanje (MAG, REL, TIG), operater mašnske obrade (strugar, glodač), mehaničar motornih vozila i bravar. Pored učenika i njihovih mentora otvaranju su prisustvovali predstavnici Zajednice mašinskih škola, direktor Regionalne privredne komore Zvonko Tufegdžić, predstavnici Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo, predstavnici privrednih kompanija, a takmičenje je svečano otvorila Bojana Marinković -  rukovodilac Školske uprave Kraljevo. Prvog dana  takmičenja realizovan je   praktičan rad u svim kategorijama zavarivanja, u kompaniji “Radijator inženjering“, dok su za to vreme ostali takmičari rešavali test znanja. Drugog dana takmičenja  uloge su se zamenile, zavarivači su  raditi test znanja, a ostale kategorije praktičan zadatak. Titula prvaka u pojedinačnom takmičenju pripala je učeniku trećeg razreda naše škole, Dušanu Zariću, u zanatskoj disciplini mehaničar motornih vozila, dok su druga mesta osvojili učenici u zanatskim disciplinama  bravar i zavarivač TIG, a treće mesto u discilinama strugar i zavarivač MAG. Na osnovu ukupnog broja bodova, 106, Mašinska škola “Pančevo“ je i kao ekipa osvojila prvo mesto.

            I učenici koji pohađaju četvorogodišnje smerove su veoma uspešni?

            - Tako je. Neretko postižu zavidne rezultate na školskom, regionalnom i republičkom takmičenju, u vidu praktičnog i teorijskog dela, u sedam disciplina: statika, kompjuterska grafika 2D, modeliranje mašinskih elemenata i sklopova 3D, programiranje kompjuterski upravljanog struga - ručno programiranje, programiranje kompjuterski upravljane glodalice - ručno programiranje, programiranje kompjuterski upravljanog struga  CAD/CAM programskim paketom, programiranje kompjuterski upravljane glodalice  CAD/CAM programskim paketom. Ova takmičenja pružaju  platformu za demonstriranje veština, kreativnosti i inovacija mladih učenika i verovatno budućih inženjera. NJihova strast prema mašinstvu i tehnici, kao i želja za usavršavanjem očarava sve prisutne.

            Možemo li da kažemo da je ove godine održano poslednje  takmičenje u staroj radionici?

            - Mislim da mogu slobodno da kažem da će postojeća radionica  vrlo brzo otići u prošlost i biće deo slavne istorije Mašinske škole, a sa novim trening centrom otvaramo nove perspektive i krećemo u novu budućnost. Dobijamo savremeno opremljene kabinete i radionice opremom “industrija 4.0“, kako bismo odgovorili zahtevima privrede i kako bi na adekvatan način obrazovali naše učenike.

            Mašinska škola je deo Erasmus plus projekta. Koliko je važno da vaši učenici se upoznaju u inostranstvu sa radom i obrazovanjem svojih vršnjaka?

            - “Erazmus +“ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta. Fonadcija “Tempus“ je zadužena za sprovođenje ovog programa i njena uloga je, između ostalog,  podrška svim ustanovama i organizacijama koje se prijavljuju za projekte u okviru programa. “Mobilnost osigurava veću zapošljivost“ je prvi projekat Mašinske škole “Erazmus +“ programa. Opšti cilj projekta je harmonizacija programa obrazovanja i aktivnosti naše škole  sa obrazovanjem kroz razmenu iskustava primera dobre prakse i metodologija obuka u stručnim školama. Specifičan cilj projekta je mobilnost nastavnika radi sticanja novih znanja iz oblasti električnih motora i generatora za električna i hibridna vozila. Odobrena su nam finansijska sredstva  za odlazak četiri  nastavnika na obuku, koji su predavači na obrazovnom profilu automehaničar i mašinski tehničar motornih vozila. Partner na projektu je stručna srednja škola iz Italije. Učenici odeljenja M26 (dva učenika), M36 (tri učenika), M46 (jedan učenik) i T1 (dva učenika) su,  pod vođstvom nastavnika praktične nastave Petra Vile i Aleksandre Timotijević, u vremenskom periodu 26.2.-11.03. 2023. godine boravili u Italiji, iskusili rad u radionici opremljenoj za ovu vrstu nastave i posetili preduzeća gde su realizovali jedan vid praktične nastave.

            Kada zainteresovani đaci mogu da se detaljnije upoznaju sa svim onim što nudi Mašinska škola Pančevo?

            - Vrata Mašinske škole su uvek otvorena za sve zainteresovane učenike i njihove roditelje, koji mogu u razgovoru sa našim nastavnicima i učenicima da saznaju sve bitne informacije u vezi sa upisom u našu školu i obrazovnim profilima. Pozivam sve zainteresovane mlade ljude koji su na raskrsnici odabira svog budućeg zanimanja, da posete našu školu i uvere se se u sve mogućnosti koje im Mašinska škola “Pančevo“ nudi za nastavak njihovog školovanja.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top