withman

Grad Pančevo nastavlja sa uređivanjem putne infrastrukture kroz projekat javno-privatnog partnerstva i u ovoj godini. Koliko ste zadovoljni do sada urađenim? Da li će ove godine biti radova u Starčevu?

 

            - Izuzetno smo zadovoljni kako poslovi teku u okviru javno-privatnog partnerstva za finansiranje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju puteva na teritoriji Grada. Možemo da se pohvalimo da je od septembra 2020. godine, kada je uveden izvođač u posao, do sada urađeno 90 ulica odnosno 37 kilometara puteva. Ovoliko puno se nikada nije radilo u Gradu. Ovo je veliki i značajan rezultat za sve naše građane koji su nam i ukazali poverenje i za lokalnu samoupravu koja je dobro isplanirala i organizovala poslove po pitanju samog projekta javnog privatnog partnerstva.

            Od momenta uvođenja u posao izvođača, u toku prošle godine smo u Starčevu asfaltirali 3.240 metara u ulicama: Vinogradarska, Vojvođanska, Baštenska, Kestenova i Proletnja. Ove godine smo izveli radove u Ulici Veljka Vlahovića. Starčevo je i dalje aktuelna tema za radove. Od Mesne zajednice smo dobili inicijativu za preasfaltiranje pojedinih ulica koje su u nešto lošijem stanju. Od septembra će krenuti naredni krug asfaltiranja ulica u nekim naseljenim mestima, i u Starčevu, takođe.

            U toku je zamena javne rasvete na teritoriji Pančeva sa novom LED tehnologijom. U čemu je značaj ovog posla koji se sprovodi kroz javno-privatno partnerstvo? Da li zamena javne rasvete završena i u Starčevu?

            - Projektom javno-privatnog partnerstva za unapređenje rasvete u Gradu i modernizacije radovi su urađeni i završeni u Starčevu. Ostala su još neka pojedinačna mesta koja se rešavaju. Ista je situacija i na teritoriji svih ostalih naseljenih mesta. Preostalo nam je da uradimo ispitivanja svih ulica po projektu odnosno da se preispita fotometrija koja je zadata parametrima u projektnoj dokumentaciji i da se u ulicama gde je to potrebno rasveta smanji ili pojača. Građanima su u kratkom roku dobili modernu, ekonomski isplativu i kvalitetnu rasvetu. Obećali smo rešavanje pitanja ujednačavanja sistema paljenja i gašenja javne rasvete na teritoriji celog Grada, kao i praćenje sistema i brzo reagovanje na potencijalne kvarove. Uvođenjem nove tehnologije očekuje se da se ostvare značajne uštede koje će biti usmerene u druge razvojne projekte.

            Ove godine se očekuje završetak radova na uređenju parka na Trgu neolita u Starčevu. Rebalansom budžeta Pančeva za ovaj posao predviđeno je 19 miliona dinara. Šta je od radova predviđeno da se izvede?

            - Gradu Pančevu je od velikog značaja ravnomeran razvoj svih naseljenih mesta. Starčevo, shodno samoj blizini, gotovo da predstavlja i celinu sa Pančevom. Starčevo ima tradiciju po pitanju održavanja kulturnih dešavanja na Trgu neolita. Veoma nam je važno da nedavno svojevrsnog muzeja Starčeva,  koji se nalazi maltene u sklopu Trga neolita, dalje ispratimo radovima. Za radove koji su predviđeni u vrednosti od skoro 19 miliona dinara raspisana je javna nabavka. Očekujemo uskoro potpisivanje ugovora. Planirano je da se uradi kompletno popločavanje staza u parku, da se postavi 21 novi kandelaber, da se uradi kompletno nova elektromreža odnosno projekat elektroinstalacija i da se asfaltira jedan mali deo ispred pošte. Park će se ujedno urediti sa dodatnim asortimanom klupa i stubnih kanti i na ovaj način će se dobiti jedna lepa slika celog starčevačkog parka na samom Trgu neolita.

            Aktiviranje Severne poslovne zone u Pančevu, kao što se i najavljivalo, ubrzalo je privredni razvoj Grada. Došli su “ZF“, “Brose“, širi se zona zbog interesovanja novih investitora. Da li ima novih zainteresovanih investitora za izgradnju fabričkih pogona u Pančevu?

            - Grad Pančevo svojom atraktivnom Severnom poslovnom zonom i najznačajnim proizvođačima u oblasti auto industrije, poput kompanija “ZF“ i “Brose“ iz Nemačke, interesantna je lokacija za mnoge investitore. Stalno imamo novih zahteva. U toku je izrada planskog dokumenta za proširenje Severne poslovne zone. U pitanju je planski dokument “Severna poslovna zona 3“ koji radi JP “Urbanizam“.

            Završeni su radovi u 4. fazi u Severnoj poslovnoj  zoni. Šta su oni obuhvatili odnosno šta je sve urađeno u okviru ove faze?

            - Nakon usvajanja dva Plana detaljne regulacije ukupne površine oko 105 ha, Severne poslovne zone 1 i 2, u toku 2016. godine, krenulo se sa radovima na osnovu tehničke dokumentacije na infrastrukturnom opremanju, kao preduslova za privlačenje potencijalnih investitora. Kompletna infrastruktura je izvedena u dužini od 2.350 metara u ulicama 7. Nova i Crepajački put, dok je ukupna dužina trase sa poslednjom fazom radova 2.700 metara. Prethodni radovi su se odnosili na izgradnju saobraćajnice u širini od sedam metara, sa izgradnjom fekalne i vodovodne mreže, polaganjem srednje-naponskih kablova, stubova javnog osvetljenja i izgradnjom priključka na državni put IIA reda, odnosno na Jabučki put. Izvedeni su i radovi na kompletnoj rekonstrukciji kanala za potrebe odvođenja atmosferskih voda u saradnji sa DTD-om i JP-om “Vode Vojvodine“. Završeno je i postavljanje stubova javnog osvetljenja u dužini od 350 metara i izgradnja nove hidrantske mreže u dužini od 80 m. Urađeni su iskopi, pripremni radovi, asfalt i stubovi javnog osvetljenja, postavljene su laterne i svetiljke na stubovima javne rasvete, završena je izrada kanala, bankina i postavljena je saobraćajna signalizacija. Ovim su se stvorili uslovi da se kompanija “Brose“ priključi na tu ulicu. U toku je izrada tehničke dokumentacije u saradnji sa JP-om  “Putevi Srbije“ za izgradnju kružnog toka na Nadinoj krivini, čime će se rešiti i višedecenijski problem bezbednosti jedne od najkritičnijih saobraćajnih tačaka na ovom državnom putu. Radovi su planirani da se izvedu u toku ove godine.

            Predsednik Aleksandar Vučić nedavno je najavio da će se graditi nastavak beogradske obilaznice do Pančeva, preko Leštana,  Vinče i Starčeva, sa novim mostom na Dunavu. Taj deo obilaznice oko Beograda povezao bi Pančevo sa Koridorom 10. Koliko je to značajno?

            - Predsednik Vučić veoma vodi računa o strateškom razvoju cele Republike Srbije. Između ostalog, Grad Pančevo tu zauzima  veoma bitno mesto. Samo povezivanje Pančeva sa tim putem omogući će svim stanovnicima s teritorije Pančeva bržu i lakšu komunikaciju. To će Grad  napraviti još interesantnijim mestom za ulaganja. Imamo podatke da je velika zainteresovanost ljudi sa strane za kupovinu parcela u Pančevu i okolini, jer žele da ovde pronađu svoje mesto za život. Vrednost nekretnina, na osnovu ovih informacija i Strateškog razvoja i planiranja, na osnovu izjave predsednika, utiče upravo na ekonomski razvoj i rast privrede u Pančevu.

            Grad Pančevo se u svojoj Strategiji razvoja bavi i prosvetom. Jedna od najznačajnijih investicija u toj oblasti je rekonstrukcija zgrade fiskulturne sale pančevačke gimnazije prvi put nakon 133 godine, kao i dodatni prostor za učionice. Šta ova investicija podrazumeva i dokle se stiglo?

            - Od velikog nam je značaja da prvu i jedinu gimnaziju na teritoriji našeg Grada rekonstruišemo i rehabilitujemo i da stvorimo adekvatne uslove za rad nastavničkom kadru i svim učenicima, da mogu fiskulturnu salu bezbedno da koriste za sportske aktivnosti. Krovna konstrukcija prokišnjava. U okviru ovih radova bitna stavka nam i jeste zamena postojeće krovne konstrukcije i sve ono što je vezano za nju, a to su i elektroinstalacije. Da bi sve to funkcionisalo i bilo bezbedno, veoma nam je važno da završimo u skladu sa projektnom dokumentacijom. Sam postupak je dosta trajao, jer su uslovi prilično zahtevni. S obzirom da je zgrada Gimnazije spomenik kulture bilo koji vid rekonstrukcije podleže posebnim uslovima gradnje. Na osnovu tih uslova od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture urađen je projekat kompletne rekonstrukcije. On se odnosi na prepakivanje krovnog pokrivača sa izradom termo izolacije. Biće kompletno urađena celokupna elektroinstalacija u samom objektu, postavljeni novi utikači, nova rasveta, rekonstruisaće se postojeći i uraditi novi sistem grejanja. Izvešćemo i radove na kompletnoj rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, ugraditi hidrant koji do sada nije postojao. Ovaj prostor koji je star 133 godine je površine 270 kvadrata i ostaće u svom gabaritu zbog kulturno-istorijskog značaja. Grad Pančevo je rebalansom budžeta opredelio sredstva za ove radove. Raspisan je tender i uskoro će početi realizacija ove investicije.

            Grad Pančevo jednako brine i o deci najmlađeg uzrasta na celokupnoj svojoj teritoriji tako da nas uskoro očekuju novi vrtići?

            - Da. Na osnovu zahteva građana iz Mesne zajednice Banatsko Novo Selo i Dolovo opredeljena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije na adaptaciji dela škole u Banatskom Novom Selu gde očekujemo početak radova do kraja godine. To će omogućiti da oko 60 mališana uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić u svom mestu. U Dolovu će uskoro početi adaptacija dela zgrade OŠ “Aksentije Maksimović“ kako bi i u tom mestu bilo obezbeđeno blizu 60 mesta za decu predškolskog uzrasta od 3 do 5 godina. Veoma  nam je bitno da ove dve mesne zajednice dobiju svoje vrtiće koje do sada nisu imali. Ovim ćemo omogućiti deci da se socijalizuju i budu spremni za predškolske i školske dane u svom mestu. Zahvaljujući prihodima koje je Grad Pančevo ostvario u budžetu u iznosu od 263 miliona dinara opredeljena su sredstva, između ostalog, i za kupovinu novog vrtića “Zabavnik“ koji se nalazi u Ulici Cara Lazara u Pančevu. To će nam omogućiti da se smanji lista čekanja dece za upis u vrtić. U toku nam je i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju novog vrtića u naselju Strelište u Pančevu.

            Koje investicije, koje se odnose na infrastrukturno i komunalno opremanje Grada, će biti realizovane do kraja ove godine?

            - U ovoj godini je završena izgradnjja nove vodovodne mreže u naselju Skrobara, a u toku je završetak radova na izgradnji kanalizacione mreže u Šarplaninskoj ulici. Uskoro bi trebalo da počnu i radovi treće faze na izgradnji nove vodovodne mreže na Kudeljarskom nasipu. Gradonačelnik Pančeva Stevanović je potpisao Memorandum o zajedničkoj saradnji sa arapskom kompanijom “Metito“ za analizu i studiju za potrebe izgradnje nedostajuće fekalne kanalizacije u nekim naseljenim mestima i izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda koja bi trebalo da bude locirana na poziciji Luke Dunav i tri ili četiri prečišćivača u nekim naseljenim mestima koja će opsluživati severna i južna naselja, ali i Dolovo i Banatsko Novo Selo. Uskoro će početi rekonstrukcija Ulice Cara Lazara. Izvedeni su radovi u naselju Sodara na rehabilitaciji šest ulica. Trenutno se na Strelištu izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza u više ulica, ukupna dužina te trase je 2,1 km. Nakon toga počeće asfaltiranje ulica u Gornjem gradu i drugim naseljima. Putem projekta javno-privatnog partnerstva počeće i rekonstrukcija ulica Branka Anovića, Branka Radičevića, Josifa Marinkovića i Radnička (Pančevo). U pripremi je projekat za rekonstrukciju Ul. Patrijarha Čarnojevića, Svetozara Šemića i pristupne saobraćajnice u Severnoj poslovnoj zoni ka novoformiranim otuđenim parcelama za potrebe privatnog sektora. Uskoro će biti raspisan tender za rekonstrukciju dvorišta “američkih zgrada“. Vojlovica će dobiti novi multifunkcionalni teren sa tribinama. U okviru toga biće urađeno i dečije igralište i novi stubovi javnog osvetljenja pored ambulante u Vojlovici. Ti radovi bi trebalo da počnu u septembru. Do kraja godine počeće i radovi na rekonstrukciji Tamiškog keja i u gradskom parku.

Violeta Jovanov Peštanac

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top