misho

Zaposleni u JKP-u “Higijena“ tokom januara su osim svojih redovnih poslova radili i na čišćenju snega sa mesta za koje su oni nadležni. Mišo Marković, direktor “Higijene“ govorio je na naš list o planovima za ovu godinu, ali i aktuelnim temama

            Ušli smo u Novu godinu, kakvi su planovi za 2022?

            - U ovoj godini planiramo radove na sanitarnoj deponiji (četvrta etaža bedema na na A fazi deponije, projktovanje i izgradnja B faze deponije), uređenje stajališta za kontejnere, zamenu oštećenih kontejnera i stubnih kanti, postavljanje stubnih kanti na novim lokacijama, kupovini auto-smećara, izgradnja linije i povećanje obima posla u radnoj jedinici “Ekosirovina“.

            Građani bi želeli i više kontejnera i stubnih kanti u gradu. Da li je i to u planu?

            - Sagledavanjem stanja na terenu ponudiće se i konkretna rešenja za uređenje stajališta za kontejnere, njihovo izmeštanje ili otvaranje novih, kao i potreban broj i tip kontejnera za nabavku. Trenutno je u toku izgradnja novih i uređenje starih stajališta i zamena oštećenih kontejnera. Takozvana “zelena ostrva“ i stajališta za kontejnere su se u praksi pokazala kao dobra rešenja za javnu higijenu. Iz tog razloga ćemo i ubuduće ići u smeru, s možda modifikovanim dimenzijama, da uredimo sva sabirna mesta za komunalni otpad u gradu. Zameniće se oštećene stubne kante i postaviti nove na novim lokacijama u gradu.

             Odnošenje kabastog otpada (dvaput godišnje se radi u saradnji sa MZ Starčevo)?

            - Pančevo je jedna od retkih lokalnih samouprava koja redovno, dva puta godišnje ima organizovanu akciju odnošenja kabastog otpada iz domaćinstava, u proleće i jesen.

            Više od decenije “Higijena“ s proleća i jeseni organizuje akciju iznošenja kabastog otpada u Pančevu, a u poslednjih godina i u Dolovu i Starčevu. Iz godine u godinu sve je veći odziv građana. Godišnje se kroz te dve akcije pokupi i do dve hiljade kubika   kabastog otpada. Već petu godinu zaredom mnogo bolji odziv beležimo u Dolovu i Starčevu nego u Pančevu. Treba pohvaliti veliki broj građana koji se pridržavaju utvrđenog rasporeda za iznošenje kabastog otpada i tako nam olakšaju da akciju uspešno sprovedemo. Najviše posla ima kada se radi revizija terena - petkom; u pitanju je dan u kome oni sugrađani koji su bili sprečeni da otpad iznesu u određenom terminu učine to. Činjenica je da tokom iznošenja kabastog otpada nisu trpeli redovni poslovi, što svedoči da je svaka akcija iznošenja kabastog otpada bila dobro isplanirana i organizovana.

            Rešavanje pitanja pasa lutalica?

            - “Zoohigijena“  funkioniše tako što radi javnu površinu, a ne dvorišta ili unutrašnjost stambenih zgrada. Za dvorišta ili stambene zgrade građani moraju da kontaktiraju Republičku veterinarsku inspekciju ili komunalnu policiju, kao i za pse poznatih vlasnika jer služba “Zoohigijene“ nije nadležna za vlasničke pse i nije u mogućnosti da vlasnike kažnjava ili rešenjem da upućuje na mikročipovanje ili vakcinaciju protiv besnila.

            Služba primenjuje odredbe Zakona o dobrobiti životinja tako da pse mikročipuje, vakciniše protiv besnila, steriliše, leči, udomljava, vraća vlasnicima, objavljuje uhvaćene pse preko društvenih mreža kako bi ih vlasnici pronašli ili da se psi udome kod porodica koje ih žele. Uvek se odazivamo na pozive građana Starčeva ili MZ Starčevo. Odazvamo se na poziv Republičke veterinarske inspekcije i komunalne milicije. Sakupljamo životinjski otpad sa javnih površina, od pravnih lica i fizičkih lica sakupljamo s tim što tu uslugu naplaćujemo zbog troškova koje mi imamo zbog hladnjače i troškova remonta vozila i rad radnika.

            Građani se “Zoohigijeni“  mogu obratiti u vezi sa sklanjanjem animalnog otpada, takođe ukoliko primete bolesnog ili agresivnog psa da ga sklonimo sa javne površine. Građani, takođe,  treba da znaju da po Zakonu o dobrobiti životinja (Program kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka) svi psi koji se uhvate budu vraćeni na stanište gde su i hvatani, nakon sterilizacije, mikročipovanja, vakcinacije protiv besnila i tretiranja protiv parazita. Naše prihvatilište može da primi do 100 pasa (u zavisnosti od veličine pasa tako se formira kapacitet prihvatilišta u optimalnom broju to iznosi 80 jedinki pasa, maksimalan broj je do 100 jedinki), a trenutno boravi 126 pasa neki put i više od 140.

            Čišćenje divljih deponija radi se gotovo svakodnevno. Kakva je situacija u gradu, kakva u  Starčevu?

            - Uprkos našim apelima da se stari nameštaj, kade, prozori i šut ne bacaju u kontejnere predviđene za komunalni otpad ili pored njih, slika na gradskim ulicama, nažalost, govori da se mnogi naši sugrađani oglušuju o molbe “Higijene“. Divlje deponije nastaju baš na mestima gde su postavljeni kontejneri i čine višestruku štetu. Prvo, za njihovo uklanjanje je potrebno angažovati dodatni broj radnika i radnih mašina. Drugo, bačeni šut oštećuje kontejnere, pa tako dovodi do toga da svaki četvrti kontejner na kraju godine mora biti otpisan. Pojedini sugrađani i firme ovakvim ponašanjem stvaraju ružnu sliku u gradu i obezvređuju trud i zalaganje radnika ovog komunalnog preduzeća, koji pored obavljanja redovnih poslova na prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada, stižu da sa brojnih lokacija i više puta nedeljno uklone na desetine tona šuta.

            JKP “Higijena“  čisti divlje deponije i u Starčevu, po nalogu komunalne isnpekcije. Međutim, u praksi to izgleda drugačije.  S obzirom da divlje deponije niču “kao pečurke“ radnici ovog komunalnog preduzeća svakodnevno pored redovnog posla uklanjaju smeće i oko kontejenra i sa divljih deponija. To iz dana u dan crpi kompletne resurse, i ljudske i opremu, ali sve to se radi u  težnji da grad i u postojećim uslovima bude što čistiji.

            Da li planirana ulaganja u sanitarnu deponiju ove godine i kakva je situacija sada tamo?

            - Pančevo je jedna od lokalnih samouprava koja od novembra 2015. ima funkcionalnu sanitarnu deponiju, a koja ima potencijal da postane regionalna sa početkom funkcionisanja regiona za upravljanje otpadom i to na osnovu potpisanih ugovora o deponovanju komunalnog čvrstog otpada sa teritorija opština u regionu. Sanitarna deponija znači da je deponija izgrađena i funkcioniše u skladu sa propisima o zaštiti svih medija životne sredine (vode, vazduha, zemljišta) od uticaja potencijalnih zagađujućih materija iz otpada. Za redovan rad i tekuća održavanja na deponiji JKP-a “Higijena“ svake godine planira određeni iznos finansijskih sredstava u svom Planu i programu poslovanja. Na primer, samo monitoring rada deponije košta oko 1,5 miliona dinara bez PDV, za tekuća održavanja postrojenja, opreme i vozila izvaja se u proseku najmanje oko 4 miliona dinara itd. Investiciona ulaganja su mnogo veća, potrebna su finansijska sredstva za  dalju izgradnju deponije, četvrta etaža bedemana na A fazi deponije, projktovanje i izgradnja B faze deponije. No, treba reći da će vek deponije značajnije biti produžen onda kad se veći broj građana bude opredelio za selektovanje smeća u svojim domaćinstvima. Zato i sarađujemo sa svim školama u okolini, sa mladim naraštajem koji će, siguran sam, u budućnosti biti predaniji u očuvanju okoline i razvrstavanju otpada. Uspostavljanje sistema upravljanja komunalnog otpada je dugoročan proces.

            Recite nam nešto i o  reciklažnom centru, koliko se “Higijena“ bavi reciklažom?

            - Više od deceniju razvijamo sistem upravljanja otpadom u kojem se sekundarne sirovine izdvajaju u posebne vreće ili kante na mestu nastanka - u domaćinstvima, u školama, vrtićima, na poslu, u ustanovama, preduzećima...U komunalnom čvrstom otpadu sekundarne sirovine su, uglavnom, različite vrste ambalaže: boce od plastike, PET boce, aluminijumske limenke, papir, karton, staklene tegle i flaše. Fizička lica radnim danima od 7 do 13 časova mogu da prodaju za reciklažu izdvojenu ambalažu u našem centru za sakupljanje i razvrstavanje reciklabilnih materijala u Vlasinskoj ulici broj 1 u Pančevu, kod velikog “Rodića“ (važeći navbavni cenovnik objavljen je na sajtu preduzeća). Sada je “Higijena“, kao registrovani operater za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman sekundarnih sirovina,  usmerena na ponudu ka pravnim licima na teritoriji Grada Pančeva, da izdvajaju iz komunalnog otpada ambalažni otpad i ispune svoju zakonsku obavezu zaključivanjem ugovora o preuzimanju sekundarnih sirovina. Prvi korak u saradnji “Higijenom“  u vezi sa ambalažnim otpadom je popunjavanje odgovarajućeg zahteva za zaključenje ugovora.  Na sajtu našeg preduzeća nalaze se opisi i modeli dokumenata koja su značajni za razvoj reciklaže, pre svega uputstva za pravilno razvrstavanje sekundarnih sirovina iz komunalnog čvrstog otpada. JKP “Higijena“ u ovom trenutku može obezbediti “džambo“ vreće i kartonske kutije za kancelarijski papir.

            Koliko vam građani pomažu da grad bude čistiji?

            - Potrebno je samo da se naši sugrađani pridržavaju načina na koji treba da tretiraju komunalni otpad, definisanog gradskom Odlukom o održavanju čistoće i odnošenjju otpada. To znači da građani koji žive u objektima za kolektivno stanovanje, u zgradama, koriste kontejnere, a sugrađani koji žive u individualnim domaćinstvima da komunalni otpad odlažu u svoje kante i iznose ga prema važećem rasporedu odnošenja.

            Ovih dana radnici Javnog komunalnog preduzeća  “Higijena“ imaju dosta posla zbog snega koji je pao?

            - Radna jedinica “Čistači“ zadužena je u zimskim periodu za: čišćenje snega sa pešačkih staza, prilaza pešačkim prelazima i javnim ustanovama, posipanje soli i tečnosti za sprečavanje stvaranja leda (na bazi kalcijum-hlorida). Sneg koji je ove zime više puta padao i niske temperature ni jednog momenta nisu usporile rad JKP-a “Higijena“. Radnici radne jedinice “Čistači“ izlaze na teren i čiste pešačke prelaze i staze, autobuska stajališta, prilaze ustanovama, bolnici, Domu zdravlja, kovid ambulantama, ambulantama, vrtićima i školama učine prohodnim i tako doprinesu normalnom funkcionisanju grada.

            I pored angažovanja većeg broja zaposlenih na čišćenju snega i posipanju soli ni jednog momenta nije došlo do zastoja u radu Radne jedinice “Iznošenje otpada“. Uz stalna dežurstva radnika u radionici i pri niskim temperaturama na terenu je bilo dovoljno kamiona za odnošenje komunalnog otpada, grajfera, i ostalih radnih mašina. Uz čišćenje grada redovno je održavana prohodnost na pristupnom putu do nove deponije, kao i puteva na  staroje deponiji.

            Vi ste često na terenu, obilazite svoje zaposlene. Ovih dana obezbeđeni su im i topli napici dok su na terenu. Leti im je obezbeđena hladna voda...

            - Obilazim teren i zaposlene, razgovaram sa njima. Veliku podršku zaposlenima na terenu u ovom periodu predstavljala je podela toplih napitaka, čaja i kafe. Nastavićemo na ovaj način pri niskim temperaturama da olakšamo rad na terenu.

Zorana Šteković

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top