бачујков

JKP “Starčevac“ svake godine poboljšava kvalitet usluga koje pruža meštanima Starčeva. Prošla godiina bila je značajna zbog završetak poslova koji su omogućili proširenje pravoslavnog groblja.

Za ovu 2022 godinu u planu je poboljšanje usluga koje se tiču kanalizacije, rekao je za naš list Milan Bačujkov, direktor JKP “Starčevac“

            Koliko ste zadovoljni s prošlom poslovnom godinom?

            - Nama je osnovna delatnost pružanje komunalnih usluga, a one su  konstantne kategorije, i tu nema baš prostora za neke novine,  niti za radikalne zahvate. Sve što smo smatrali da treba kao i što je neko treći smatrao da treba, JKP “Starčevac“ je uradio. Održati postojeći, a truditi se podizanju kvaliteta usluga u svakom narednom periodu, sve više je jedan od osnovnih ciljeva našeg preduzeća. Ako to uzmemo kao parametar, onda mislim da smo zadovoljni prošlom godinom.

            Kada govorimo o poslovanju JKP-a “Starčevac“, šta biste mogli da izdvojite, što je obeležilo prošlu godinu?

            - Na ovo pitanje bih rekao da je jedna stvar bitna za prošlu godinu, a tiče se poslovanja preduzeća, a to je što smo uspeli da privedemo kraju postupak oko eksproprijacije zemljišta,  a radi proširenja mesnog groblja u Starčevu. Ovim smo na duži vremenski period obezbedili uslove za neometano pružanje potrebnih usluga. Inače, JKP “Starčevac“  održava javne površine,  kao i mobilijar koji se na njima nalazi kao što su klupe, kancelarija, kante i slično. Održavamo i sva dečija i druga igrališta u Starčevu, kojih ima više od dvadeset. To održavanje podrazumeva popravku, farbanje, zamenu dotrajalih  elemenata, kao i obigacivanje prostora i nabavku novih elemenata.

            Kakvu saradnju imate sa preduzećima iz Pančeva, pre svega sa JKP-om “Higijena“?

            - Svako preduzeće ima svoj krug poslova i prostora, teritoriju na kojoj te poslove obavlja. To je tako i mislim da je to ispravno. Ipak, to nikako ne znači odsustvo dobre komunikacije kao i kolegijalnosti. Kad god se ukaže potreba - pomoć ne izostaje  poput, na primer, čišćenja divljih deponija ili košenja trave, seče granja i tome slično. Tu mislim na pomoć koju nam, pored “Higijene“, pruža i Javno komunalno preduzeće “Zelenilo“.

            Koliko su Starčevci zadovoljni radom JKP-a “Starčevac“?

            - Mislim da jesu zadovoljni i ne vidim ni jedan pravi razlog da to ne bude tako. To je bar moje mišljenje. Kada o urednosti, doteranosti i čistoći čujete od trećih lica, a neki od njih o tome su čak i pisali i objavljivali  u medijima, tada vam je puno srce, jer znate da je vaš trud i rad bio vidljiv.

            Koja je osnovna delatnost JKP-a na čijem ste čelu?

            - Preduzeće je kao “živo biće“, raste, razvija se i menja. Neke delatnosti koje su bile osnovne, kao na primer, odnošenje i deponovanje smeća, nisu više deo delatnosti JKP-a “Starčevac“,  predate su “Higijeni“ iz objektivni razloga. Ali tu su sada neke nove aktivnosti, kao npr. kanalizacija, usluga sa određenim  značajem za jednu  lokalnu samoupravu. Usluge koje su tu od osnivanja preduzeća su usluge čišćenja, održavanja javnih zelenih površina kao i nezaobilazne pogrebne usluge.

            Koje planove imate za  2022. godinu?

            - Kao što sam to već i rekao, uspeli smo da prostorno da proširimo pravoslavno groblje, pa bi taj prostor u toku ove godine da privedemo nameni a to bi zahtevalo radove na izgradnji pristupnog puta, kao i ograđivanje same parcele. Nadalje, planiramo nabavke pumpi namenjenih za potrebe kanalizacije, s obzirom na dotrajalist postojećih, kao i izgradnji, odnosno postavljanju grube i fine rešetke kod crpne stanice “Đeram“, radi  boljeg prihvatanja nečistoća iz fekalne kanalizacije (krpe i drugi materijal kome ni nije mesto u kanalizaciji). Ostale aktivnosti bice na nivou prethodnih godina pretežno su sezonskog karaktera.

            Bez investicija ne može da se uradi mnogo. Kolike su investicije koje su planirane za ovu godinu?

            - Od gore navedenih poslova, tj. nabavki, deo planiramo da obezbedimo iz sopstvenih sredstava a značajan deo pokušaćemo da obezbedimo od osnivača - Grada Pančeva. Nadamo se da ćemo naići na razumevanje jer je sve ono o čemu sam govorio izuzetno bitno za dalji nesmetani rad našeg preduzeća.

            Šta će biti prioritet u radu JKP-a “Starčevac“ ?

            - Teško da se može reći šta je prioritet. Sve oblasti delanja su tu sa razlogom. Neke usluge su prisutne tokom cele godine, neke su sezonskog karaktera. Neke poslove prosto morate odmah uraditi. Neke mogu i sačekati i koji dan ali na kraju svi se moraju poslovi završiti kvalitetno i u najkraćem roku.

            Šta biste poželeli svojim sugrađanima u 2022. godini?

            - Naravno, pored zdravlja i sreće, želim ne samo njima već svima da se u toku godine steknu uslovi za normalan rad i život, a tu pre svega mislim  na prestanak pandemije i vraćanje u život nekih starih navika odluka, koje su usled ove epidemije gurnute u stranu. Što se tiče JKP-a “Starčevac“, mi ćemo nastaviti da budemo na usluzi svim našim sugrađani i potrudićemo se da radimo još  kvalitetnije u interenjsu lokalne zajednice i svih njenih građana.

Zorana Šteković

Toplotne pumpe i kanalizacija

            Nakon učestalih problema sa funkcionisanjem u delu kanalizacionog sistema, pitali smo Milana Bačujkova, direktora JKP-a “Starčevac“ o čemu je zapravu reč.

            - Veliki problem je nastao nakon, mogu slobodno reći, serijskih ugradnji toplotnih pumpi. Naravno, nisu sve tolpotne pumpe, kao jedan veoma efikasan vid grejanja “krive“. Problem je u nesavesnim građanima koji zarad male uštede na bušenju drugog bunara, koji bi iskorišćenu vodu vraćao nazad u zemlju, prave veliku štetu svim stanovnicima Starčeva usmerujući vodu umesto u bunar - u kanalizaciju! Oni na taj način povećavaju protok vode daleko iznad maksimuma sistema. Još  veći problem je taj što ogromna količina vode na taj način nestaje iz našeg prirodnog rezervoara, pa će jednog dana sve toplotne pumpe presušiti. Pored toga postiji bojazan da će jednoga dana možda doći do sleganja zemlje što može biti  pogubno za celo Starčevo, naglašava Bačujkov, i dodaje: - Molim sve vlasnike toplotnih pumpi - da vodu koju koriste za rad istih, ne ubacuju u kanalizaciju, jer su dnevne količine dostigle kritičnu tačku i pitanje je samo kada će početi da se izliva iz svih šahti po Starčevu. Molim da se ovaj apel shvati kraje ozbiljno - ističe Milan Bačujkov, direktor JKP-a “Starčevac“.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top