Sednica je održana 13. aprila a prisutni na sednici bili su:  Petar Andrejić, Brankica Dragojerac, Darko Ješić, Vesna Radosavljević, Danijela Aleksić,  Mićo Jakovljević, Miroslav Kužet, Jelena Katana i Goran Stojanović.

Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica
  2. Akcija “April - mesec čistoće“
  3. Oslikavanje trafo- stanice u parku
  4. Informacija o komunalnim i infrastrukturnim poslovima i 5. Razno

            Pre početka sednice, minutom ćutanja odata je počast preminulom članu Saveta MZ Starčevo Nenadu Stoiljkoviću.

            Nakon što su jednoglasno usvojeni zapisnici sa ranije održanih sednica, predsednik Saveta MZ Starčevo Andrejić je informisao članove o tekućim poslovima u okviru tradicionalne prolećne akcije “April - mesec čistoće“, a konstatovana je i potreba za posebnom, tematskom sednicom, na kojoj bi direktor JKP-a  “Starčevac“, Milan Bačujkov, izložio aktivnosti i problematiku rada ovog javnog preduzeća.

            U nastavku zasedanja je odlučeno da se pristupi oslikavanju trafo-stanice u parku, pokraj igrališta, odgovarajućim autorskim muralom i da se u te svrhe odobri iznos do 36.000 dinara.

            Potom su članovi  Saveta upoznati o radovima koji su izvedeni u prethodnom periodu (asfaltiranje, izrada merno-regulacione stanice za gasnu mrežu, završetak uređenja parka i popravka ukrasnih tezgi).

            Pod tačkom “razno“, u prisustvu podnosioca molbe Jovana Đurišića iz Ulice JNA,   nakon diskusije jednoglasno su donete sledeće odluke:

            - da se, po stvaranju  finansijskih uslova za to, pristupi izgradnji trotoara koji bi spojio Ulicu JNA i biciklističku stazu;

            - da se formira komisija u sastavu: Mićo Jakovljević, Vesna Radosavljević i Danijela Aleksić koja će za sledeću sednicu Saveta pribaviti mišljenje u vezi predloga da se premosti kanal na uglu ulica JNA u Pančevačkog puta.

            - da se molba građanke Vere Eremić uputi Komunalnoj inspekciji koja izdaje rešenja javnim komunalnim preduzećima za uklanjanje stabala sa javnih površina na osnovu mišljenja stručnih službi;

            - da se naloži JKP-u  “Starčevac“ uređenje autobuskog stajališta “okretnica“  u Nadelskoj ulici kako bi autobusi “Pantransporta“ mogli da koriste ovo stajalište.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top