U svim mestima gde izviđački pokret ima svoj ogranak, stanovništvo koje nije upoznato sa radom i misijom izviđačke organizacije, zapita se pre ili kasnije: “šta to izviđači izviđaju“? Ili - “šta rade izviđači kada nisu na kampovanju“? Novembar je mesec u godini u kome se po nepisanom pravilu ostvari najmanje aktivnosti van izviđačkih prostorija, jer je jedan od najkišovitijih, a ujedno je i  mesec u kome je prosečna spoljna temperatura dosta niska.

 

           Izviđački pokret u Srbiji, čiji je moto od osnivanja 1911. godine bio - “Budi spreman“, evoluiralo je i razvio u program koji nudi veštine za život učeći decu i mlade da se mogu snaći u svakoj situaciji. Izviđački program nudi sticanje znanja, veština i stavova koji mogu odgovoriti različitim izazovima u bilo kom okruženju. Jednako u prirodi ili u naseljenom mestu, u zatvorenom ili otvorenom prostoru, bilo da je potrebno nešto što treba fizički da se napravi ili nešto gde je potrebno snaći se u društvu kao na primer izbeći neku konfliktnu situaciju.

            Da bi se sve ovo postiglo, izviđači tokom hladnijih meseci svoje aktivnosti mahom organizuju u vidu redovnih nedeljnih sastanaka, na kojima se obrađuju teme koje ne zahtevaju značajniji fizički rad.

            Najmlađi članovi Odreda izviđača “Nadel“, tako su prvog novembarskog vikenda stekli određena saznanja o vrstama i prevenciji nasilja, kao i o tome šta treba da urade ako oni ili neko koga poznaju trpe nasilje. Sastanak se fokusirao na osnovnu podelu i oblike u kojima se nasilje javlja, kao i kome je nasilje potrebno prijaviti, ako do njega dođe. Ova tema je važna u današnjoj svakodnevici jer nasilje ne može biti rešenje nekog problema, već može samo prouzrokovati nove. Takođe, nasuprot tome bilo je reči o toleranciji i lepom, drugarskom ponašanju i šta nam takav odnos prema ljudima donosi. Iduće nedelje tema sastanka bila je ekologija. Sa obzirom da su izviđači vid neformalnog obrazovanja u kome odnos prema prirodi igra važnu ulogu i ova tema je obrađena na vrlo kreativan način u vidu zanimljivog eko kviza. Otkrivajući skriveni pojam, poletarci i pčelice naučili su mnogo toga o biljkama, životinjama, reciklaži, kiselim kišama i drugim uticajima čoveka na prirodu, kao i o raznim načinima na koje možemo pomoći očuvanju životne sredine, kao pojedinci i kao zajednica. Sledeći sastanak je bio 20. novembra, odnosno na datum kada se obeležava Svetski dan deteta. Najmlađi starčevački članovi, priključili su se obeležavanju ovog međunarodnog događaja, kroz održavanje kreativne radionice. Uz pomoć svojih veštih prstiju, mnogo bojica, flomastera i vodenih boja, napravili su crteže i postere na kojima su ostavljali otiske svojih šaka. Sa obzirom na to da su svi otisci bili različitih boja, izviđačima je objašnjeno da se isto tako i ljudi međusobno razlikuju po mnogo čemu. Da je svaki čovek zasebna individua i da svako od nas sa svojim razlikama može dati neki svoj doprinos društvu. Svaki čovek poseduje neke vrednosti i karakteristike koje kada se uvaže i iskoriste na pravi način čine ovaj svet boljim mestom. Lepota sveta upravo je u toj šarenolikosti, kao što su i njihovi radovi. Sastanak je završen kratkim predavanjem o radu UNICEF-a, cilju ove organizacije i načinu na koji ona pomaže deci širom sveta, jer je ova organizacija takođe i partner izviđača na globalnom nivou.

            Izviđači starijih razreda osnovne škole i srednjoškolci, novembarske sastanke započeli su izradom svojih vodnih marama. Marama je jedan od najznačajnijih izviđačkih simbola, koji karakteriše sve izviđače sveta. Međutim, ovo su bile marame koje nisu predstavljale ni državu ni starčevački odred već su trebale da odražavaju karakteristike svakog člana unutar voda. Vod je skup izviđača koji je prema uzrastu blizak. Tako su avanturisti, kako se još naziva kategorija članstva u dobi između 11 i 15 godina, dobili belu platnenu maramu sa zadatkom da je ukrase po želji i na najbolji način predstave svoj vod “Žirafe“. Ovo je bio kako vid kreativnog iražavanja tako i element jačanja vodnog duha. Preostali deo sastanka vežbala se signalizacija uz pomoć zastavica. Članovi koji su iskusniji u ovoj disciplini prenošenja poruka na daljinu, prenosili su mlađim ili novijim članovima određene “cake“ i načine pamćenja signala za svako slovo, pa je za njih ovaj nov način komunikacije postao još zanimljiviji. Sledećeg vikenda vežbalo se znanje iz topografije. Pretvaranje razmera, tehničko crtanje, azimuti kao i drugi pojmovi i radnje vezane za topografiju, nizali su se u čudnovatom spoju matematike, geografije i tehničkog crtanja uz likovne elemente, koje ova disciplina zahteva. U eri pre mobinih telefona ova znanja bila su veoma neophodna, jer je poznavanje ovih veština bio jedini način savladavanja ili skiciranja nepoznatog terena. Međutim, pogrešno je misliti da topografija danas nema važnost. Upravo nas oslanjanje na tehnologiju udaljava od razumevanja suštine i zaboravljanja osnova. Pa se tako, veoma lako desi da nas navigacija odvede na pogrešan put ili da nas digitalno crtanje navede na pogrešnu razmeru samo iz razloga što smo zaboravili da proverimo neke osnovne parametre prostornog osećaja. Trećeg vikenda novembra izviđači - avanturisti su razgovarali o načinu funkcionisanja Odreda, kao organizovane celine, gde su se upoznali sa strukturom i funkcijama koje u Odredu postoje. Zatim su razgovarali o komunikaciji, kao najvažnijem elemnentu funkcionisanja Odreda, ali i društva uopšte. Da bi shvatili značaj komunikacije organizovana je radionica, bazirana na priči koja se prenosi od osobe do osobe. Izviđači su tako na realnom primeru mogli da razumeju koliko se priča može promeniti u lošem prenosu informacija. Odnosno koliko priča menja smisao kada se prenosi samo onako kako je neko lično shvatio, sa informacijama koje je upamtio ili su mu lično bile važne pa ih je dodatno “nadogradio“.  Na ovaj način se verodostojno prikazalo koliko je komunikacija značajna i šta se sve može desiti ukoliko se i najmanji detalj priče izostavi ili izmeni u prenosu.

            Kroz teme u navedena tri novembarska vikenda samo se nazire širina skautskog  programa i značaj izviđačkog pokreta. Međutim, ono što je važno jednako koliko i samo sticanje znanja i veština, su praktična iskustava, razvoj kolektivnog duha i uopšte razvoj prijateljstava koja neretko postanu i ona za ceo život. Kao što kaže naš poznati pesnik Mika Antić u stihovima posvećenim izviđačima - “Lepo je biti izviđač“!

Marko Stana, Anja Nedeljković i Marko Ivošević

Kroki vesti

Savez izviđača Srbije stekao je status “krovnog saveza“ u skladu sa Zakonom o mladima. Ovaj status znači da su izviđači prepoznati od strane nadležnog ministarstva, kao masovna organizacija koja je zastupljena u gotovo svim okruzima u zemlji, a koja organizovano radi u interesu mladih. Podsećanja radi, do izmene zakona o mladima 2011. godine izviđači su imali status “organizacije od interesa za društvo“ koja je novim zakonom nestala. Savez izviđača Srbije će sada nakon ponovnog prepoznavanja od strane države, kroz koordinaciju sa lokalnim odredima izviđača, još izrazitije nastaviti da sistemski i kontinuirano radi na sprovođenju programa za decu i mlade, sa misijom da od svakog pojedinca i pojedinke formira osobu sa konstruktivnom ulogom u društvu. Kao i prethodnih 111 godina, izviđač će nastaviti tradiciju da mladima i deci, kao budućim mladima u različitim lokalnim zajednicama pruže mogućnost da steknu kompetencije koje će im biti od koristi pri ličnom i profesionalnom razvoju.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top