Preduzeće “Elektrodistribucija Pančevo“ snabdeva električnom energijom Starčevo putem srednjenaponskog kabla koji je već dugi niz godina u eksploataciji, a trasa prolazi pored nove ograde “Rafinerije“ i delimično ulazi i u sam krug ove fabrike.

Zbog povremenih kvarova na tom kablu, “Elektrodistribucija Pančevo“ je u plan investicija uvrstio izgradnju novih srednjenaponskih kablova od TS “Prečistač otpadnih voda“ do stubova mešovitog voda u Starčevu, kao i novu trafostanicu tipa “MBTS Starčevo 22“ umesto postojeće stubne trafostanice “STS Starčevo 9“ na uglu ulica JNA i Pančevaki put na ulazu u Starčevo.

            Nakon rešavanja imovinskopravnih odnosa sa “Putevima Srbije“ zbog koridora buduće trase obilaznice koja će prolaziti uz Starčevo i sa “Elektromrežama Srbije“ zbog novih vodova za postrojenje u “Rafineriji“, ishodovane su sve potrebne dozvole i prijave radova za izgradnju ovih elektroenergetskih objekata. “EDB Pančevo“, nakon nabavke potrebnog materijala i opreme započela je radove na izgradnji srednjenaponskih 20kV kablovskih vodova i MBTS u decembru 2022. godine.

            Izgradnjom novih srednjenaponskih 20kV kablovskih vodova Starčevo će imati pouzdanije napajanje električnom energijom, a kako se grade dva srednjenaponska 20kV kablovska voda, biće i unapređena sigurnost u napajanju. Ukupna dužina trase srednjenaponskih 20kV kablovskih vodova je oko 3km, a nova trasa je mnogo pristupačnija za kasnije održavanje. Izgradnjom nove “MBTS Starčevo 22“ umesto postojeće “STS Starčevo 9“ povećavaju se kapaciteti u tom delu Starčeva za priključenje novih korisnika sistema, kao i mogućnosti lakše manipulacije opremom. Tempo radova diktiraju vremenski uslovi, a nakon završetka svih radova sve javne površine biće vraćene u prvobitno stanje, a u skladu sa dobijenim uslovima od JP-a  “Urbanizam“.

P. S.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top