Pred nama je period  žetvenih radova strnih useva i visokih atmosferskih temperatura koje predstavljaju visoki rizik od nastanka požara koji sa sobom nosi velike materijalne štete. Kako bi rizik od nastanka požara smanjili na najmanju moguću meru moramo pre početka žetvenih radova da preduzmemo niz preventivnih mera za zaštitu od požara.

Kao posebne mere zaštite od požara strnih useva od požara podrazumevaju se :

  • Organizacija stalnog dežurstva
  • Organizacija osmatračke službe
  • Organizacija službe veze i obaveštavanja
  • Opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom
  • Kontrola protivpožarne opreme
  • Kontrola ispravnosti mehanizacije
  • Kontrola uskladištavanja useva

            Dobrovoljno vatrogasno društvo “Starčevo“ će i ove godine aktivno učestvovati u organizaciji sprovođenja preventivnih mera pre početka žetvenih radova i za vreme žetve strnih useva. Pre početka žetve članovi naše dobrovoljne vatrogasne jedinice izvršiće pregled mehanizacije sa aspekta zaštite od požara u poljoprivrednim gazdinstvima, vizuelnu kontrolu opreme za zaštitu od požara, izvršiti kratku edukaciju sa aspekta zaštite od požara i podeliti riflete sa preventivnim merama zaštite od požara.

            U toku žetve biće organizovano operativno dežurstvo Varogasne jedinice DVD-a “Starčevo“. Za vreme dežurstva navalnim vatrogasnim vozilom obilaziće se reoni pod strnim usevima gde se obavljaju žetveni radovi i vršiće se kontrola sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara.

            - Želim da uputim apel građanima Starčeva da izbegavaju svaki vid paljevine na otvorenom prostoru. Prema članu 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Lice koje je radnjama iz stava 1. ovog člana izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom, ističe dipl.inž.zop Radomir Aritonović, predsednik DVD-a “Starčevo“.

SN

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top