starcevo3

          Razvoj Starčeva je konstantan i sistematičan. Shodno ovim karakteristikama i protekla godina prošla je u znaku unapređenja komunalnog i društvenog života našeg mesta. Radilo se na sanaciji i rehabilitaciji putne infrastrukture, a izgrađen je i parking kod pravoslavnog groblja. Stvarani su uslovi i za dalje unapređenje putne infrastrukture, pa su pripremljeni projekti za rehabilitaciju ulica - Bečejske, Subotičke i Moše Pijade, kao i za popravku delova kolovoza u Ulici Petra Drapšina. Mesna uprava poseduje i projekte za izgradnju biciklističke staze kroz naselje, kao i za kružni tok kod PIK-a.

            Tokom redovnih akcija uređenja naselja, “April - mesec čistoće“ i prolećne i jesenje akcije odnošenja kabastog otpada, zajedno sa JKP-ovima “Starčevac“ i “Higijena“ brinulo se o izgledu javnih zelenih površina i dečijih igrališta u naselju. Park u centru sada ima novi izgled, a izvedeni su radovi na stazama i rasveti. Polovinom godine rekonstruisan je deo zgrade Mesne zajednice koji se sada koristi kao prostor za rad lokalnog udruženja žena i penzionera, a na celoj zgradi pristupilo se radovima na sečenju vlage. Zajedno sa Gradom Pančevom, promptno sde reagovalo nakon julskih vremenskih nepogoda kada je stradao krov na rimokatoličkoj crkvi, koji je ubrzo saniran. Redovne i tradicionalne manifestacije poput nekoliko tematskih bazara, “Dana druženja“ i podele novogidišnjih paketića, realizovane su zajedno sa ustanovama i udruženjima koji deluju u Starčevu, što je, inače, primer dobre prakse dugo godina unazad.

            U narednoj godini, namera je, da se realizuju postojeći projekti vezani za putnu i drugu infrastyrukturu za koju postoje projekti, poput rekonstrukcije krova na zgradi Doma kulture, izgradnje kapele i parkinga na rimokatoličkom groblju, nedostajućeg dela fekalne kanalizacije u Somborskoj ulici (“kolonija“) i drugo. Da se učini sve što se može da se rekonstruiše postojeća pešačko-biciklistička staza koja vodi od centra do “Rafinerije“, i izgradi nova duž Partizanske ulice i “Titovog parka“. Crna tačka kod “Lolinice“  mora da bude rešena postavljanjem semaforske saobraćajne signalizacije. Treba nastaviti dalje uređenje muzejskog prostora koji je veoma važan za naš kulturni identitet, ali i za turističku ponudu Starčeva koja je već predstavljena. Potrebno je da se nađe rešenje za buduću sportsku salu koja bi zadovoljila potrebe starčevačkog sporta, što je višedecenijska želja Starčevaca. Isto koliko i gasifikacija, kojoj se sada nazire kraj - očekivanja su da će naredna grejna sezona biti mnogo lakša i da će meštani moći da koriste ovaj energent, jer je mreža potpuno spremna za rad.

Petar Andrejić

predsednik Saveta MZ Starčevo

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top