O završetku gasifikacije  našeg mesta razgovarali smo sa Draganom Majstrovićem, direktorom preduzeća  “MT Gastel“ koje je vlasnik starčevačke gasne mrreže.

           Starčevci već neko vreme očekuju da se gasna mreža pusti u funkciju. Dokle se stiglo s tim poslom?

            - Zaključno sa februarom mesecom ove godine završena  je tehnološka celina gasovodnih objekata za distribuciju gasa u Starčevu. Sada je u toku pripremanje ugovora između “MT Gastela“ i JP-a “Srbijagas“ o ustupanju prava obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa i upravljanja sistemom prirodnog gasa nad distributivnom gasnom mrežom, merno-regulacionom odorizacijskom stanicom i distributivnim čeličnim gasovodom. Očekuje se da se u narednih nekoliko nedelja definiše u potpunosti ovaj ugovor i potom potpiše. Onda, svaka od strana može tada da pristupi relizaciji svojih obaveza iz tog Ugovora.

            Šta čeka vašeg partnera,  “Srbijagas“, u tom slučaju?

            - JP “Srbijagas“ će pristupiti proširenju obavljanja delatnosti iz svoje licence za distribuciju gasa na distributivnu gasnu mrežu (DGM) Starčevo. Ovaj posao bi mogao da bude gotov do početka jula ove godine. Oni će snabdevati potrošače sa prirodnim gasom i naplaćivati ga.

            A šta je vaša obaveza?

            - “MT Gastel“ će, sa druge strane, raditi kompletan posao oko priključivanja potrošača u saglasnosti i po procedurama “Srbijagasa“, kao i naplaćivati saglasno propisima Agencije za energetiku RS. Naravno, radićemo održavanje starčevačke distributivne gasne mreže, što je obaveza iz Ugovora, a naročito zato što je to naša imovina. Formiranje i kadrovsko popunjavanje organizacione jedinice  “MT Gastela“ u Starčevu, kao i zakup objekta iz koga će se raditi posao oko priključivanja potrošača na DGM Starčevo, kao i održavnje, može se, takođe, očekivati polovinom ove godine.

            Dakle, nema neizvesnosti po pitanju uvođenja gasa u starčevačka domaćinstva?

            - Logično - nama je u interesu da sa poslom priključivanja porošača krenemo što pre, jer ćemo priključke naplaćivati i na taj način vraćati sredstva koja smo uložili u izgradnju gasne mreže u Starčevu. Međutim, potrebno je ispuniti mnoštvo zakonskih, organizacionih, a i tehničkih zahteva, kako bi se pokrenuo posao u  vrlo zahtevnim energetskim delatnostima: operator distributivnog sistema  i javno snabdeavanje prirodnim gasom, što sve skraćeno nazivamo  distribucija prirodnog gasa.

            Šta još građani treba da znaju pre nego što uđu u ovaj posao?

            - Budući potrošači moraju da imaju upisan objekat u Katastar nepokretnosti. Ukoliko je više vlasnika  moraju da imaju saglasnost ostalih vlasnika na prikljačak  za gas. Koliko nam je poznato, a u skladu sa zakonom,  neće  biti dozvoljeno priključivanje  objekata koji nisu ozakonjeni, ili su u postupku ozakonjenja ili legalizacije. Svi zainteresovani građani treba da imaju ovo na umu.

            Dakle, realno je očekivati da se pokrene posao priključivanja potrošača na distributivnu gasnu mrežu pre početka grejne sezone ove godine. Preko sredstava javnog informisanja zainteresovani građani biće na vrema obavešteni o detaljima poput cene, mogućnosti plaćanja na rate i drugo.

            Takođe, treba imati u vidu i to da neće moći da se priključe svi odjednom - ako se u kratkom roku prijavi veliki broj zainteresovanih, fizički neće biti moguće priključiti sva domaćinstva u kratkom roku.

P. Andrejić

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top