Arheološki lokalitet ''Starčevo grad'' otkriven je tokom iskopavanja koje su u periodu od 1928. do 1932. godine obavljali arheolozi Narodnog muzeja u Beogradu i Harvardskog univerziteta. Naučnim radovima publikovanim 1932. godine, novootkrivena kulturna grupa neolitskog perioda detektovana je kao autentična i nazvana ''starčevačkom kulturnom grupom''.

Lokalna samouprava potpomognuta nevladinim sektorom prepoznala je kulturni i privredni potencijal arheološkog lokaliteta. Serijom aktivnosti preduzetih od strane MZ Starčevo i Udruženja ''Neolitsko Starčevo'' podignuto je interesovanje društvene zajednice.Potpomognuto sredstvima grada Pančeva i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu iz Novog Sada, trenutno je u toku projektovanje arheološko-turističkog parka ''Neolitsko Starčevo''. Lokacija koja je Prostornim planom opštine Pančevo predviđena za izgradnju parka nalazi se na ulazu u Starčevo iz pravca Pančeva, sa jugozapadne strane kanala, u pojasu veličine 38ha oivičenog budućom saobraćajnicom Vinča - novi most – Pančevo.

Kompleks će obuhvatati upravnu zgradu muzeja, repliku neolitske nastambe, kamp, bungalovsko naselje, parkinge i objekte mirujućeg saobraćaja, heliodrom uz prateće uslužne sadržaje. Glavnu atrakciju na ovom prostoru predstavljaće zgrada muzeja, poluukopana zemunica sa travnatim krovom, koja će u potpunosti oslikavati graditeljski manir neolitskog čoveka. Ovaj objekat biće u potpunosti izgrađen u skladu sa principima ekološke i energetske nezavisnosti objekta. Konstruktivni sklop u maniru dekonstruktivizma biće novi povratak tradiciji izgradnje šatorastih nastambi i pra-koliba.

Rok za završetak Glavnog projekta zgrade muzeja, kao prve faze izrade projektne dokumentacije je početak maja meseca 2012. godine, a na dužinu rokova presudno će uticati brzina izdavanja potrebnih saglasnosti, pošto je područje na kome će se kompleks graditi definisano kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Linkovi:
Neolithic Starcevo

Tagged under

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top